Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upp- och nedfart i Kungens kurva
Denna nyhet är äldre än 6 månader

På gång i Skärholmen/Sätra

Bygget av tunneln är i full gång, över 6 000 meter tunnel är nu utsprängt och under året kommer vi göra ett så kallat genomslag i en av tunnlarna. Ett informationsblad om vad som är på gång är på gång har skickats till er som bor i Skärholmen och Sätra.

Genomslag i Sätra och i Kungens kurva

Att vi gör ett genomslag betyder att man kommer att kunna köra från tunnelöppningen i Sätra hamn och hela vägen till öppningen i Skärholmen, cirka 2 250 meter. Just nu har vi gjort över 6 000 meter tunnel av de 15 000 meter som ska sprängas ut i Sätra/Skärholmen.

Vi planerar även att göra genomslag i de tunnlar som senare ska blir upp- och nedfarter till E4 Förbifart Stockholm i Kungens Kurva och Bredäng. Toppbilden visar upp- och nedfarter till Förbifarten.

Kärnborrning

Just nu gör vi så kallad kärnborrning av berget under Mälaren. Det gör vi för att vi inom kort kommer att börja spränga tunnlarna under Mälaren. Kärnborrning är en av flera metoder som används för att kunna se och bedöma bergets kvalité. Genom att borra ut en kärna av berget får vi mer information om hur det ser ut i berget där tunneln ska gå fram.

Läs mer om hur det går till här!

Projektledare Linus Levinson berättar om vad som händer just nu

 Projektledare Linus Levinson

 Vad händer i projektet just nu?

Vi kommer att fortsätta att spränga tunnlarna både norr ut under Mälaren och söder ut mot E4/E20. Sedan 2015 har vi sprängt ut över
6 000 meter tunnel i Skärholmen och Sätra, en tredjedel av den totala tunnellängden. I och med att det är flera tunnelrör som passerar Sätra och Skärholmen kommer vi jobba oss fram och tillbaka under flera års tid. Våra arbeten kommer säkert att märkas av i området fram till 2022.

Vilka utmaningar finns i arbetet med bygget av tunneln?

Att spränga tunnel under till exempel tunnelbanan eller andra krävande passager är en utmaning som fordrar försiktighet och att vi jobbar oss fram lite långsammare. För att E4 Förbifart Stockholms tunnlar ska sprängas fram på ett säkert sätt och få den förstärkning som berget kräver görs regelbundna kartläggningar och bedömningar av berget flera gånger varje dag. Kontrollerna ger underlag till beslut om hur berget ska förstärkas och om hur sprängningarna ska anpassas till detta. Det är också en utmaning att arbeta med stora anläggningsprojekt inom bebyggda områden, vi behöver så gott det går anpassa arbetstider och transporter för att minska påverkan. Men arbetet måste utföras, och vi arbetar med bullerrestriktioner, informationsinsatser med mera för att vardagen skall bli så normal som möjligt för de boende som påverkas av projektet.

 Läs informationsbladet här!