Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gjutning av den sista bottenplattan för tråget i Akalla den 25 oktober 2019.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framdrift och läge i E4 Förbifart Stockholm i november

Så här långt har vi kommit i november 2019. Här följer en sammanfattning av framdriften och läget i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Kungens kurva

Längst i Söder mellan Bredängs trafikplats och Vårby backe bygger vi för kommande av- och påfarter till och från trafikplatserna och tunnlarna mot E4 Förbifart Stockholm. När vägarna breddas måste vi riva den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe. Det sker natten mellan 29-30 november. Delar av den nya bredare bron ligger parallellt med vägen på den västra sidan. 

Flygvy över Vårby backe med den nya gång- och cykelbron som ligger och väntar vid sidan av vägen.

I Kungens kurva är den nya trafikplatsen Lindvreten Norra klar. En påfart och två avfarter har hittills öppnats. Både på- och avfart från E4/E20 sker i vänster körfält.

Mellan körfälten i höjd med Heron City och Ikea är vi mitt uppe i arbetet med att gjuta betongtunnlar och tråg för in- och utfarter till E4 Förbifart Stockholm. Hittills har hälften gjutits av totalt 85 000 m3 betong.

Lite längre norrut arbetar vi med förberedelserna inför att kunna bygga uppfarten från E4 Förbifart Stockholm till E20 mot Stockholm via Essingeleden och nedfarten mot Häggvik.

Tunnlarna i Skärholmen/Sätra

Vi har kommit långt i arbetet med våra tunnlar mellan Skärholmen och Sätra. Bara 300 meter återstår och nu pågår arbeten med att montera brunnar, avlopp och ledningar. Inom kort påbörjas arbeten med att klä in tunnlarna för att de ska bli täta.

Från Sätra strand i riktning mot Kungshatt fortsätter vi att spränga huvudtunnlarna under Mälaren.

Tunneldelarna på Lovön

Vår tillfälligt kontrakterade entreprenör utför skyddsarbeten ovan och under jord resterade del av året. Detta görs för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. På det viset kortas starttiden för den nya entreprenören som just nu upphandlas och fokus kan ligga på att ta vid i arbetet att driva produktionen framåt. Skyddsarbetena består bland annat i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt viss sprängningsarbete.

Förberedelser inför sprängning i tunnel på Lovö i november

Ekerövägen

Ombyggnaden av Ekerövägen har startat. Mellan Kanton till och Lindö tunnel arbetar vår entreprenör på flera ställen längs sträckan. Snart kommer det även att märkas av aktivitet på sträckan mellan Tappström och Lindö tunnel, när vår entreprenör närmar sig byggstart. Så snart upphandlingen är avslutad för den sista sträckan, mellan Kanton och Nockeby genom världsarvet Drottningholm, kan ombyggnaden starta även där.

Vinsta – väg och tunnel

Vid Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen gör vi stora ledningsomläggningar och spränger berg för vägen som ska ansluta till tunnlarna. Vi gjorde en stor trafikomläggning natten till den 4:e november som påverkar boende och trafikanter fram till sommaren.

I tunnlarna under Vinsta och norrut mot Hjulsta arbetar vi på alla fronter igen. Vi inreder tunneln med tätskikt och arbetar med vatten, avlopp och ledningar samtidigt som vi spränger ny tunnel.

Inklädd tunnel i Vinsta

Vi ska bygga fem ventilationstorn i Vinsta och nu har vi sprängt ut tre av fem djupa schakt för tornen som går vertikalt från tunnlarna till markytan. Vi arbetar från en specialkonstruerad plattform med att förstärka berget i schakten.

Två personer arbetar på en specialbygg plattform i ett vertilalt schakt.

Hjulsta

I Hjulsta arbetar vi med att gjuta betong för fullt. I norra änden vid Hästa gård och i södra delen i anslutning till bergtunneln växer betongtunnlarna fram. I mitten bygger vi vår långa bro. Just nu är broformen ute över vägbanan i rondellen och vi kommer att behöva stänga av trafiken några nätter till för ytterligare en flytt av broformen.

Brofoirmen över Hjulstarondellen.

Akalla

Stora gjutningsarbeten pågår även i Akalla för betongtunneln och ramper mot Trafikplats Akalla, en cirkulationsplats ovanför vägen med anslutningar till och från E4 Förbifart Stockholm.

Solglimt den 19 november över tråget i Akalla.

Häggvik

Längst uppe i nordväst arbetar vi vidare med att bygga nya vägar och broar för kommande av- och påfarter. För att kunna göra det flyttar vi de befintliga vägarna. Flera vägomläggningar är gjorda och ytterligare en görs den här veckan (v. 48) i riktning från E4 mot Norrortsleden.

Vi gör även sprängningsarbeten för ledningar och rör vilket gör att vi måste stänga av trafiken vissa tider, samt arbetar med omläggningar av vatten och avlopp. De provisoriska bullerplank som vi har satt upp vid Norrortsleden håller vi på att byta ut mot nya.