Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En viktig del av tunnelsprängningen under Mälaren är nu färdig

I den södra delen av E4 Förbifart Stockholms tunnlar finns en av de tre utmanande delar där tunneln ska passerar genom berg som ligger under vatten. Nu har vi tagit oss igenom den första delen mellan stranden i Sätra varv och ön Kungshatt.

Det är med så kallade arbetstunnlar som vi nu har tagit oss igenom den första delen, som är en regional svaghetszon, mellan stranden i Sätra varv och ön Kungshatt. Att ta sig genom den regionala svaghetszonen krävde fler arbetsmoment än vad vi först planerat för, därför byggde vi arbetstunnlar.

–  Arbetstunnlarna kom till som ett resultat när vi behövde mer detaljerad fakta om bergets utformning utöver den vi redan hade genom tidigare analyser. Arbetstunnlarna har gett oss mer detaljerad fakta om bergets utformning vilket kommer ge oss fördelar i det fortsatta arbetet, berättar Linus Levinson, Trafikverkets projektledare för tunnelbygget i Skärholmen/Sätra.

Innan vi började arbetet med att spränga ut E4 Förbifart Stockholms tunnlar gjordes förundersökningar och analyser av bergets utformning. Vi fick fram en skiss över berget och valde därefter metod och teknisk lösning för hur vi ska spränga tunneln.

Trots att det alltid görs förundersökningar och analyser innan man börjar bygga och spränga tunnlar har man aldrig all fakta om bergets exakta utformning. Därför har Trafikverket alltid en beredskap för att ställa om och välja annan metod och teknisk lösning utifrån rådande förhållanden, vid till exempel förändringar i bergets kvalitet som i avsnittet under Mälaren.

Just det hände, berget var inte utformat så som arbetsmetoder var planerade efter. För att kunna gå vidare med bygget av tunneln under Mälaren behövdes en mer detaljerad analys av berget. Ett flertal olika metoder använde för att analysera och bedöma bergets kvalitet. Resultatet blev att vi bytte strategi och testade ett annat sätt och tog fram en ny teknisk lösning för hur huvudtunnlarna under Mälaren ska byggas. Vi valde också att bygga två mindre arbetstunnlar parallellt med de blivande huvudtunnlarna. Det är de som nu är klara.

Den rödmarkerade delen visar hur långt vi kommit i tunneln.

– Genom att använda arbetstunnlar under Mälaren har vi fått mer detaljerad fakta om bergets utformning. Att spränga tunnel under till exempel tunnelbanan eller andra krävande passager är en utmaning som fordrar försiktighet och att man jobbar sig fram lite långsammare. För att E4 Förbifart Stockholms tunnlar ska sprängas fram på ett säkert sätt och få den förstärkning som berget kräver, gör vi regelbundna kartläggningar och bedömningar av berget flera gånger varje dag. Kontrollerna ger oss underlag till beslut om hur vi ska förstärka berget och anpassa sprängningarna, berättar Linus Levinson.

Avsnittet mellan Sätra varv och Kungshatt är cirka 200 meter bred och är det finns en svaghetszon. Det handlar om ett område cirka 70 meter under vattenytan. Det är inlandsisen och andra stora rörelser som har påverkat området och gjort att berget där är av varierande kvalitet, med bland annat sprickor med lera i vissa passager.  

Genom att använda arbetstunnlar har vi kunnat samla in ännu mer detaljerad fakta om bergets utformning utöver den vi fick genom våra tidigare analyser. Underlaget har hjälpt oss att välja metod för hur vi ska förstärka och spränga berget i huvudtunnlarna som går genom svaghetszonen.

Metoden är att vi använder fler arbetsmoment än den traditionella spräng och borra tekniken. Det innebär att det går långsammare att bygga tunneln under Mälaren. Genom att vi nu har arbetstunnlarna klara kan vi jobba oss fram lugn takt. Säkerheten både för miljön och våra tunnelarbetare är den vi prioriterar högst i projektet.  Men lösningen med arbetstunnlarna gör också att vi kan fortsätta spränga ut tunneln från två håll under Mälaren samtidigt som vi spränger oss fram under  Kungshatt mot Lovön.

– Ytterligare bonus med arbetstunnlarna är att vi också kan börja bygga vidare på huvudtunnlarna som ska gå under Kungshatt mot Lovön samtidigt som vi spränger tunnel under Mälaren från två håll. Vi lär oss hela tiden och erfarenheterna tar vi med oss när vi fortsätter med bygget av tunnlarna vi har under Mälaren på norra och södra Lovön, säger Linus Levinson.

 

Passagen under Mälaren mellan stranden i Sätra varv och ön Kungshatt är cirka 200 meter bred och det är också det första stället i Mälaren som projektet passerat genom berg som ligger under vatten. 

linus.jpg

– Det är ett spännande jobb där ingen dag är den andra lik och det är extra roligt att lösa de tekniska utmaningarna vi stöter på tillsammans med så många kompetenta och duktiga kollegor. Detta arbete kräver kunskap och att kunna vara flexibel samtidigt som man sätter säkerheten först, avslutar Linus Levinson.