Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnel Seismic Prediction (TSP) - en relativt ny metod för att analysera och bedöma bergets kvalitet, har testats inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Testet har genomförts i den kända svaghetszonen under Mälaren mellan Sätra varv och ön Kungshatt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket använder ny teknik i tunnlarna

Tunnel Seismic Prediction (TSP) - en relativt ny metod för att analysera och bedöma bergets kvalitet, har testats inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Testet har genomförts i den kända svaghetszonen under Mälaren mellan Sätra varv och ön Kungshatt.

- Vi ville göra extra många kontroller av berget under Mälaren för att få en uppfattning om kommande svaghetzoner. De extra mätningarna är en säkerhetsåtgärd för att ta reda på mer information om bergets kvalitet när vi ska bygga tunnel. Därför passade det bra att prova med Tunnel Seismic Prediction metoden berättar Axel Olsen, samordnandegeolog inom Trafikverket.

AxeloMattias.jpg
Mattias Ryttberg och Axel Olsen, geologer inom Trafikverket.

TSP - ny analysmetod i 3D för berget

TSP är en metod som mäter den akustiska reflektionen från till exempel strukturer, fasthet och oregelbundna former (diskontinuiteter) i bergmassan. En rörelse alstras då man detonerar en serie små sprängningar längs en tunnelvägg. Reflexionen av denna rörelse samlas upp via flera sensorer som är fastsatta i tunneln. Energimängden i rörelsevågorna mäts och samlas in via sensorkablar som är kopplade till ett dataprocessystem. TSP mäter förändringar i bergmassan, som oregelbundna former och svaghetszoner. 

E4 Förbifart Stockholm tog hjälp av företaget Amberg Technologies för att prova metoden med ett inledande test. Resultaten från testet stämde mycket bra överens med tidigare resultat från kärnborrningar i samma område. I och med detta beslutade projekt E4 Förbifart Stockholm att köpa in egen utrustning för att i större omfattning kunna prognostisera bergmassan.

- Vi är mycket glada över att Trafikverket nu skrivit kontrakt med en leverantör av systemet och  under nästa år kommer det användas  inom projekt E4 Förbifart Stockholm och andra infrastrukturprojekt, berättar Thomas Dalmalm, teknikspecialist på Trafikverket.

Genom TSP kan Trafikverket enklare analysera berget med en oförstörande metod. Tidigare har man varit hänvisad till olika typer av sonderingsborrning som  ger ett stickprov av framförliggande bergmassans egenskaper.

Säker metod med stora tisdvinster

Förutom att metoden ger säkra resultat är det en stor tidsvinst. Att använda TSP tar en dag inklusive förberedelser, jämfört med att kärnborra som tar flera veckor. Samt att hela systemet och mätinstrumentet ryms i tre resväskor.

Laddning440x230.jpg

Så går mätningen med TSP till:

  • Först borras 24 hål i berget och fylls med en mindre mängd sprängmedel
  • Sedan borras 4 hål där sensorerna ska sitta. Sensorerna kopplas sedan till ett datasystem
  • Sprängladdningarna avfyras i intervall och avläsarinstrumenten registrerar och samlar in data från rörelsevågorna som uppstår i berget
  • Från det insamlade datamaterialet kan man sedan göra analyser av bergets kvalitet

Dator440x230.jpg

Metoden har utvecklats och förfinats under många år. För ungefär 20 år sedan kunde man mäta cirka 25 meter framför tunnelfronten, idag kan man mäta upp till 150 meter med ett pålitligt resultat.

- Att få testa den här nya metoden var både roligt och spännande och gav oss mer exakt information om kvaliteten på berget vi har framför oss. Vi är glada för att metoden nu kommer användas och utvecklas inom hela Trafikverket, avslutar Axel Olsen, samordnandegeolog inom Trafikverket.