Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första Mälarpassagen i E4 Förbifart Stockholm klar

Den första av tre Mälarpassager är klar. 70 meter under Mälaren mellan Sätra varv och Kungshatt är 200 meter tunnel färdigsprängd. Trafikverket har genomfört ett av sina hittills mest komplexa arbeten inom projektet.

 - Det är en stor dag för E4 Förbifart Stockholm och Trafikverket. Nu är vi en pusselbit närmare att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Vi har väntat på den här dagen i 2,5 år och nu kan vi alla glädjas åt det hårda jobb som lagts av oss tillsammans med  vår entreprenör. Arbetena har varit komplexa och utmanande på olika sätt men vi har tillsammans alltid hittat lösningar som nu tagit oss i mål, säger Johan Brantmark som är projektchef i E4 Förbifart Stockholm.

Mälarpassagen.jpg
Mälarpassagen är området i den röda cirklen. Passagen under Mälaren mellan stranden i Sätra varv och ön Kungshatt är cirka 200 meter bred

I tunnelbygget, 70 meter under Mälaren, mellan Sätra varv och Kungshatt är nu allt tunnelberg utsprängt och tunnelväggarna förstärkta. Det betyder att den nya sträckningen av E4:an väster om Stockholm har tagit ett stort steg framåt. Tunneln är den första av tre Mälarpassager under Mälaren. De andra kommer att gå mellan Kungshatt och Lovön samt mellan Lovön och Grimsta.

En särskild utmaning under byggtiden har varit den regionala svaghetszon som befinner sig i området. Där berget är av varierad kvalitet, det har medfört att speciella arbetsmetoder har fått användas. En av de särskilda metoderna var att först bygga två parallella arbetstunnlar innan arbetet med huvudtunnlarna startade. Detta på grund av att kunna få mer detaljerad information om berget innan de blivande motorvägstunnlarna byggdes. 

Läs mer om hur vi jobbar med geologi den södra delen här.

djupet.jpg
Avsnittet mellan Sätra varv och Kungshatt är cirka 200 meter bred och är det finns en svaghetszon. Det handlar om ett område cirka 70 meter under vattenytan. Det är inlandsisen och andra stora rörelser som har påverkat området och gjort att berget där är av varierande kvalitet, med bland annat sprickor med lera i vissa passager.

– Vi har lärt oss oerhört mycket under projektperioden och den kunskapen kommer vi att kunna använda i arbetet med övriga de två Mälarpassagerna, säger Linus Levinson, projektledare för arbetena i Skärholmen och Sätra.

I arbetet med den första Mälarpassagen har sammanlagt ca 82000 kubikmeter berg sprängts ut och forslats bort under Mälarens vatten. De bergmassor som inte behövts inom projektet har sålts till externa entreprenörer som kommer att använda massorna i andra byggprojekt runt om i regionen.

Totalt ska Trafikverket transportera bort 24 miljoner ton bergmassor under byggtiden för E4 Förbifart Stockholm. För att spara på miljön ska cirka 10 miljoner ton av dessa massor fraktas sjövägen på Mälaren med början hösten 2017. Läs mer om masshanteringen under länkarna längre ner på sidan.

Läs mer här för att få reda på hur långt vi har kommit över hela sträckan.

 

Information om E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4: an binder ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.