Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullrande arbeten i korsningen Skärholmsvägen och Björksätravägen

Inom kort kommer vi märkas mer i området när vi startar nya arbeten med att sponta.

Vad är spontning?
Se gärna filmen som berättar om vad spontning är och hur det går till när man spontar.

Varför behöver ni sponta?
Vi behöver sponta för att anlägga en ny vatten- och avfallskammare i området. Arbetet med spontning pågår under ett par veckor och påbörjas i slutet av november 2021.

Markarbeten efter spontningen
Efter att vi är klara med spontningen fortsätter vi med markarbeten. De planeras vara klara och kommer avslutas sommaren 2022.

Stör vi dig?
Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, och bullernivåerna mäts regelbundet för att kontrollera att de inte överskrids. Du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se