Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar vy från Kungen skurva som visar väg E4/E20 i södergående riktning. Till vänster i bild syns köpcentrum Heron City. Över väg E4/E20 går gång och cykelbron, Sadelmakarbron. i bakgrunden syns den nya trafikplatsen Lindvreten Norra.

Trafikverkets arbeten i ditt närområde

Längs E4 Förbifart Stockholms sträckning i området mellan Bredäng och Vårby backe händer det mycket just nu

Några av våra arbeten har kommit in i nästa fas där moment med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats. Här är några av de arbeten som vi sätter igång med under hösten.

In- och utfart för kollektivtrafiken till och från Skärholmsvägen

Illustration över hur in- och utfarterna ser ut när vi byggt färdigt tunnlarna för kollektivtrafiken. Röd SL buss kör ut ur ena tunneln i bilden. På ena sidan av vägen är en stödmur byggd i betong och på det står ett trästaket. Vägen är kantad med gatubelysning. På båda sidor om samt över tunnlarna är det träd och gräsmattor.

Vid Skärholmens Centrum börjar vi med att bygga en in- och utfart för kollektivtrafiken från E4 Förbifart Stockholms tunnlar till Skärholmsvägen.

I och med arbetet behöver gång- och cykelvägen längs med Skärholmsvägen flyttas närmare den nuvarande byggarbetsplatsen för att ge utrymme för in- och utfarten till området. Vi flyttar gång- och cykelvägen för att skapa en säkrare passage för dig som går och cyklar.

Under hela byggtiden kommer byggtrafik till och från arbetsplatsen använda in- och utfarten till och från Skärholmsvägen.

Arbetet intill Skärholmsvägen startar under hösten 2021. Tunnlarna för kolletivtrafiken öppnar 2030 i samband med att E4 Förbifart Stockholm blir klar.

Illustrationskarta över Skärholmen som visar hur det kan se ut när tunnlarna för kollektivtrafiken öppnar.

Bullrande arbeten i korsningen Skärholmsvägen och Björksätravägen

Karta över Sätra och korsningen Björksätravägen och Skärholmsvägen

Våra arbeten kommer märkas i ditt närområde när vi startar nya arbeten med att sponta i korsningen Skärholmsvägen och Björksätravägen. Vi behöver sponta för att anlägga en ny vatten- och avloppskammare i området. Arbetena planeras starta under vintern 2021 och pågå fram till sommaren 2022.

Vi gör vad vi kan för att minska störningar från våra arbeten. Men du som bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan påverkas. Blir du störd, kontakta oss:
Telefon: 010 - 123 04 00 eller E-post: kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Det här händer mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

På bilden syns betongtunnlarna, som får en välvd form, i båda ramperna. Tunnlarna byggs på båda sidor om väg E4/E20. På vägen kör bilar och lastbilar. På sidan om vägen finns stora förtagsbyggnader. 

Just nu arbetar vi med betongtunnlarna, som får en välvd form, i båda ramperna. Betongarbeten beräknas vara klara i början av nästa år och därefter kan trågen börja färdigställas. Samtidigt pågår arbeten med att förbereda och gjuta väggar på den välvda konstruktionen. Där ska sedan den prefabricerade ventilationsbyggnaden att monteras. 

När bygget är klart kommer på- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm ligga strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Nedfarten till höger i bild leder norr ut, där nästa avfart blir trafikplats Lovön. Uppfarten från E4 Förbifart Stockholm, till vänster i bilden, blir anslutningen till E20 mot Stockholm. 

Bilden visar en illustration över hur det kan komma att se ut vi påfarten till E4 Förbifart Stockholms tunnlar norrut. Trafikplats efter Kungens kurva är Lovön.

Bilden visar en illustration över hur det kan komma att se ut vi påfarten till E4 Förbifart Stockholms tunnlar norrut. Trafikplats efter Kungens kurva är Lovön.