Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete i tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brister åtgärdade efter Arbetsmiljöverkets inspektion av vissa tunnlar i E4 Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverket har inspekterat tunnlarna på Lovö, Lunda och Johannelund. De har sett brister rörande bl.a. utrymningsvägar och andra undsättningsmöjligheter för dem som arbetar i tunnlarna. Här är en uppdatering kring det arbete vi genomfört.

På Lovön har följande åtgärder genomförts:

  • Kraven från Arbetsmiljöverket (11/7-2018) är enligt Trafikverket uppfyllda, till exempel är de synpunkter som fanns kopplade till belysning, skyltning med mera åtgärdade.
  • En utökad operativ arbetsmiljögrupp har initierats sedan en tid tillbaka.
  • Dagliga ronder genomförs där Trafikverket och entreprenören tillsammans checkar av att de brister som Arbetsmiljöverket tagit upp är åtgärdade.
  • Entreprenören har anpassat sin organisation för arbetsmiljö och BAS-U organisation samt kompletterat med mer resurser och expertstöd.
  • Räddningstjänsten har varit på besök ett antal gånger på arbetsplatsen.

Bakgrund, tidigare artiklar:
Nu påbörjar vi arbetet med huvudtunnlarna under Lovön
Tunnelarbetena under jord stoppas tillfälligt på Lovön

Arbetsmiljöverkets 11 villkor är uppfyllda i Lunda/Johannelund

Den 11 september fick Trafikverket slutligt beslut från Arbetsmiljöverket. Beslutet består av 11 villkor som behöver uppfyllas för att tunnelarbetet ska kunna fortsätta. Trafikverket har den 30 september svarat Arbetsmiljöverket att alla villkor är uppfyllda.

Bland annat har dessa åtgärder genomförts:

  • Antalet räddningskammare har utökats.
  • Antalet personer i tunnlarna är begränsade till antalet tillgängliga platser i räddningskamrarna.
  • De synpunkter som fanns kopplade till bland annat belysning, skyltning,      avspärrningar, uppställning i tunneln med mera är åtgärdade.
  • Kommunikationssystemet som används i händelse av brand har uppdaterats.

Tidigare artikel med mer information:
Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion av utrymningsvägar och undsättningsmöjligheter

Informationen är uppdaterad och kommer uppdateras löpande.