Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar spont o jordmassor.

Vi mellanlagrar jordmassor i Riddersvik

Nu i oktober börjar vi förbereda en yta i Riddersvik för att kunna använda den för att mellanlagra jordmassor från våra schaktarbeten i Vinsta. Massorna kommer att lagras där mellan 2020-2022.

Provtagning och förberedande arbeten

Innan vi börjar använda ytan ska vi först ta prover för att se vilka föroreningar som finns i marken. Efter det ska vi stängsla in området och bygga en till- och frånfartsväg för transporterna från Lövstavägen.

Rena massor

I november kommer vi börja att köra dit massor. Massorna är rena och provtagna och kommer inte att bidra till ökade föroreningar i området eller att påverka grundvattnet. De kommer även att ligga på en asfalterad yta och inte direkt på marken.

Massorna ska återanvändas

Anledningen till att vi mellanlagrar massorna är för att minska transporterna och spara på koldioxidutsläppen. Massorna ska senare återanvändas som fyllnadsmaterial ovanpå på betongtunnlarna i Vinsta när dessa är klara.

Transporter och trafik på Lövstavägen

När vi ska transportera massorna till och från Riddersvik kommer vi att köra cirka 3-4 lastbilstransporter i timmen när det är som mest intensivt under hösten. Vi kommer att lossa massor i området under ett 2-3 månader med start i november.

När vi är klara

När vi har transporterat tillbaka massorna under 2022 kommer vi att återställa ytan vi använt efter Stockholm stads önskemål.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vår masshantering? Läs mer här

 

Blir du störd av våra arbeten? Kontakta vår kundärendemottagning på 010-123 04 00 eller anmäl störningen här