Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Salamandrarna klarar sig bra

Nu har antalet större vattensalamander i Hansta under år 2019 fastställts. Enligt en kontroll av det fristående konsultföretaget Ekologigruppen, är bedömningen att arten har en fortsatt livskraftig population.

Trafikverket har dispens från artskyddsförordningen för arbeten med E4 Förbifart Stockholm när det gäller påverkan på större vattensalamander i Hansta i Stockholms stad.

Svårt att räkna

Vid inventeringarna olika år har antalet salamandrar varierat och det kan bero på många saker, förutom hur många salamandrar det faktiskt finns. Exempelvis varierar sikten i vattensamlingarna kraftigt beroende på mängden av alger på ytan. Vidare grumligheten som en effekt av tillströmmande vatten från omgivande mark samt av den rådande vattennivån.

Vegetationen tycks öka, troligtvis som en effekt av låga vattennivåer flera år i rad. Stora mängder vegetation gör det också svårare att inventera salamandrarna, särskilt under senare delen av säsongen.

Säkra vattentillgången

Vattentillgången var tillräcklig under inventeringen 2019, men för att säkra populationen är det av stor vikt att vattentillgången säkras under sommaren 2020.

Läs hela rapporten: Inventering Salamander Hansta motocross 2020-01-10 (pdf)