Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Under april pågår ett arbete med att fälla träd och fräsa stubbar och längre fram ska det även både slaghackas och slåttras.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Slåtter, trädfällning och stubbfräsning - nu restaureras ett område inom Igelbäckens kulturreservat

Under april pågår ett arbete med att fälla träd och fräsa stubbar och längre fram ska det även både slaghackas och slåttras.

Intill gång- och cykelvägen mellan Norrviksvägen och Akallalänken pågår just nu trädfällning och stubbfräsning. Det är en del i flera naturvårdsåtgärder som vi gör tillsammans med Stockholms stad, så kallade kompensationsåtgärder. Naturvårdsåtgärderna görs för att förbättra för natur- och kulturmiljöer.

– De här åtgärderna kommer att bidra till att höja naturkvaliteten i området samt upplevelsen och tillgängligheten till närliggande naturmark inom reservatet. Vi fäller träd och slaghackar (slår av stora tuvor och sly) för att förbereda för slåtter, berättar Linn Elmlund, miljöspecialist hos Trafikverket.

Tradfallning750x600.jpg

Gröna insatser där vi bygger

E4 Förbifart Stockholm berör flera natur- och kulturreservat. Trafikverket kommer att göra ett antal åtgärder för att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljöerna i de områden som vi påverkar under byggtiden. Vi har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att påverkas av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

– Det primära syftet med åtgärderna är att restaurera detta område som tidigare varit jordbruksmark, men som nu har börjat växa igen med gran och asp. Åtgärden innebär en förbättrad kvalitet såväl ekologiskt som upplevelsemässigt, förklarar Linn Elmlund, miljöspecialist hos Trafikverket.

Linn Elmlund, miljöspecialist hos Trafikverket

Exempel på vad vi gjort

  • Insektsholkar i Sätraskogen – vi har satt upp så kallade mulmholkar som fungerar som en fågelholk men den är avsedd för insekter och  fladdermöss. Se filmen från Sätraskogen!
  • Aspstockar placerades ut i naturreservatet Sätraskogen som nu har börjat brytas ner och gynna biologisk mångfald.
  • Boplats åt hotad hackspett - den mindre hackspetten att få en ny bostad med eget skafferi.
  • Gamla tallstockar göra nytta i Igelbäckens kulturreservat för sällsynt skalbagge.
  • Nya lekplatser för vattensalamandern - I Hansta kommer vi att skapa en biologisk mångfaldspark. Läs mer om vattensalamandern här! Invertering av Salamandrarna
  • Hansta hage utvecklas till en landskapspark där natur, kultur och rekreation samspelar. Läs mer om Hansta hage här!

Kompensationsåtgärder i natur- och kulturreservat

E4 Förbifart Stockholm kommer att påverka fem natur- och kulturreservat. Trafikverket kommer att göra ett antal åtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat. Trafikverket har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att beröras av bygget ska återställas när E4 Förbifart Stockholm är klar.

Vad är en kompensationsåtgärd?
Länsstyrelsen kan bestämma att den som fått tillstånd att göra intrång i en naturmiljö ska kompensera för åtgärder som kan skada naturvärden. Det kan ske genom att man återställer miljön, att man skapar nya liknande landskap eller att man ger naturmiljöer ett långsiktigt skydd.Karta.jpg