Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Betongtunneln i Akalla färdiggjuten

Arbetet har rullat på i Akalla under sommaren och i slutet av juli blev betongtunnelns anslutning till Akalla bergtunnel klar. En milstolpe i byggandet av E4 Förbifart Stockholm.

I anslutningen mot Akallatunneln har det också gjutits inslagsvalv som nu är klara. Det innebär att vattnet kan börja släppas på för att återställa grundvattennivån i Akalla. Ett spännande moment där vattnet släpps på gradvis. Vid eventuella läckage sänks grundvattennivån och orsaken till läckaget åtgärdas.

- Vi avslutade de sista gjutningarna av inslagsvalven den 31 juli. Gjutningarna av betongtunneln startade i oktober 2017 och nu är den färdig. Som det ser ut nu håller vi tidplanen väl och blir klara med entreprenaden i vår, säger Beatriz Martínez delprojektledare för Trafikplats Akalla.

Återfyllnadsarbeten ovanpå betongtunneln är i full gång. 

Inne i tunneln monteras just nu prefabväggar i galleriet. Det utrymmet ska användas för kablar samt el och andra installationer. Under sommaren har arbeten med vatten och avlopp samt dragningar av ledningar pågått i betongtunneln och i avsättningsmagasinen. Det arbetet fortsätter under sensommaren och hösten.

Asfalteringen är gjord hela vägen ner mot den färdiga betongtunneln, ramper på sidorna. 

Hela vägen från Trafikplats Akalla fram till betongtunneln har asfalterats. Vägbyggandet går vidare genom att vi monterar barriärer och räcken i tråget samt i ramperna upp och ner från cirkulationsplatsen över E4:an.

Den jordförankrade stödmuren är en gabionmur som vi fyllt med krossmaterial från det utsprängda berget, i samma röda nyans. Den bygger vi på västra sidan av rampen som gräns mot Hansta naturreservat, och den ska bli klar i september.

Jordförankrad stödmur på västra sidan av tråget, som gräns mot Hansta naturreservat.