Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

De stora salamandrarna blir fler

Under 2020 års inventering räknades sammanlagt 54 individer av större vattensalamander i Hansta. Det högsta antalet som tidigare observerats vid ett inventeringstillfälle, var 35. Det framgår av den årliga kontroll Ekologigruppen gör av beståndet.

Ekologigruppens bedömning är att arten har en fortsatt livskraftig population.

Under våren 2018 var vattenståndet i lekmiljöerna för vattensalamandrar i området alarmerande låga och vatten började tillföras redan i slutet av april. Orsakerna till de låga vattennivåerna var troligtvis en kombination av utebliven bevattning av motocrossbanan, ihållande torrt väder som i sin tur medför låg vattenföring till Stordiket och tidigare rensning i diket.

Under 2019 och 2020 års inventeringar var vattennivån inte lika låg, men man behöver kontrollera vattenståndet under sommaren och vid behov tillföra vatten.

Läs hela rapporten: Inventering Salamander Hansta motocross 2020-09-07 slut2 (pdf)