Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fler vattensalamandrar än tidigare i Hansta naturreservat

Vattensalamandrarna i Hansta naturreservat mår bra och blir fler. Det visar årets inventering som nyligen gjorts av E4 Förbifart Stockholm. Inventeringen är en del av det sätt vi följer upp de kompensationsåtgärder för miljön som vi gör i projektet.

Inventeringen fokuserar på arten större vattensalamander, ett groddjur som lever en del av sitt liv i vatten. I Sverige är det vanligast att inventera, räkna, de vuxna djuren under våren när de tagit sig till vattnet för att para sig och lägga ägg. Vi i E4 Förbifart Stockholm genomför en inventering per år.

Fredrik Engdahl, vattenekolog på Ekologigruppen inventerar salamandrarna i Hansta naturreservat. 

–   I Hansta besöker vi det så kallade Stordiket och två dammar, vid tre tillfällen under april och maj. Vanligtvis börjar vi inventeringen direkt efter att det blivit mörkt och använder ficklampa för att leta efter salamandrarna i vattnet, berättar Fredrik Engdahl, vattenekolog på Ekologigruppen, som sköter inventeringen av salamandrar åt projektet.

Vi dokumenterar alla groddjur eller andra intressanta arter som vi upptäcker och om det är möjligt bestäms kön.

Större vattensalamander (hane) 

– Vid årets inventering i slutet på april hittade vi 62 individer av större vattensalamander. Det är betydligt fler än vi hittat tidigare år.

Men populationen är större än så eftersom salamandrarna är bra på att gömma sig bland växterna i vattnet, vilket gör att man inte kan räkna alla.

Antalet tyder ändå på att vattensalamandrarna trivs bra i miljön i Hansta naturreservat. De har tillgång till det fiskfria vatten som de behöver för parningslek och en närmiljö där de kan söka föda och övervintra under till exempel murkna trädstammar, berättar Fredrik.

 


Åtgärder skapar goda förutsättningar

  • Vattentillgång - under byggtiden ser vi över vattentillgången vid inventeringen. Om nivån är för låg och det finns en risk att diket torkar ut fyller vi på med dricksvatten i den stora dammen längst uppströms i området.
  • Ny lekdamm - under 2016 anlade vi en ny lekdamm i anslutning till diket nära den stora dammen för att öka möjligheterna till lek.

–   Vi har också byggt ett hinder för fisk nedströms i diket i Hansta då salamandrarna och deras ägg annars riskerar att bli uppätna av fiskar, säger Fredrik.

En hotad art i skyddad miljö

Större vattensalamander är en ovanlig art ur europeiskt perspektiv därför är både arten och miljöerna de lever i skyddade i Artskyddsförordningen. Trafikverket har fått dispens för att bygga E4 Förbifart Stockholm i en del av Hansta naturreservat där större vattensalamander och även vanlig snok finns. Villkoret för dispensen är att vi gör olika åtgärder för att förhindra att populationen av den större vattensalamandern i Hansta påverkas negativt.

Att skapa goda förutsättningarna för salamandrarna och följa upp hur det går för populationen är en del av de kompensationsåtgärder som projektet gör.

– För att vara säkra på att salamandrarna trivs och att de åtgärder som genomförs fungerar är det viktigt att man kontinuerligt inventerar salamandrar i dammarna på Hansta motocrossbana, säger Fredrik.