Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket börjar bygga Hansta Hage i september

Under september börjar Trafikverket anlägga Hansta Hage i Hansta naturreservat. Det är en så kallad kompensationsåtgärd för den mark som E4 Förbifart Stockholm tagit i anspråk vid byggandet av E4 Förbifart Stockholm.

Målet är att utveckla Hansta Hage till en landskapspark där natur, kultur och rekreation samspelar.

– Vi var tvungna att flytta gränsen för naturreservatet för att kunna bygga E4 Förbifart Stockholm. Det är viktigt att vi kompenserar den nya vägens intrång i närmiljön. Vi kommer bygga en ny entré, Hansta Hage, i östra delen av Hansta naturreservat i Akalla. Den nya entrén gör det lättare att ta sig till naturreservatet, menar Maria Stormark, miljöspecialist E4 Förbifart Stockholm.

Våra arbeten i Hansta naturreservat

Arbetet med att anlägga Hansta Hage börjar i september och beräknas pågå fram till hösten 2022.

– När vi bygger Hansta Hage kommer vi skapa ett öppet landskap med stigar och bänkar och göra naturreservatet mer lättillgängligt för allmänheten. Vi förbättra även livsmiljöer för salamandrarna, säger Beatriz Martinez, delprojektledare Akalla E4 Förbifart Stockholm.

Illustration över planerade arbeten i Hansta hage. Klicka på bilden för att göra den större. 

I september kommer vi göra förberedande markarbeten och sätta upp stängsel kring arbetsområdet och riva en betongplatta och oljeavskiljare.

I oktober börjar vi arbeta med att gräva upp och omfördela jorden kring diket vid gamla motocrossbanan. Vi kommer bygga nya dammar.

I mars 2022 börjar vi arbeta med två broar som ska gå över diket i Hansta Hage.

Arbetena kommer innebära lite mer trafik i området kring Hansta. Infarten till arbetsområdet sker från Hägerstalundsvägen. Det kommer förekomma visst arbete som bullrar, men arbete sker endast mellan klockan 7 och 18 på vardagar.

 

 

Bygget av Hansta Hage förbättrar tillgänglighet, naturmiljöer och rekreationsvärde i Hansta naturreservat

Trafikverket och markägare Stockholm stad har signerat ett avtal om att inom ramen för E4 Förbifart Stockholm bygga en ny entré, Hansta Hage, i östra delen av Hansta naturreservat i Akalla. Vi återställer den tidigare motocrossbanan till en landskapspark där vi anlägger öppna ytor, gångvägar och bygger parkbänkar för att människor ska kunna nyttja området bättre. Vi förbättrar naturmiljöer för bland annat mindre och större vattensalamandern genom tre nya dammar och för sandlevande insekter, genom att behålla en del av de sydvända sandslänterna.

Bild över gamla motorcrossbanan