Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så blir det i Akalla

Genom Förbifart Stockholm får boende runt norra Järva en snabb och smidig förbindelse till de södra länsdelarna.

Med bil tar resan från Akalla till Kungens kurva mindre än 15 minuter. SL planerar en busslinje från Kungens kurva via Johannelund och Barkarby till Akalla, Kista och Helenelund.

Från Hästa klack vid Hjulsta går leden i en knappt två kilometer lång tunnel fram till där Finlandsgatan idag ansluter till Akallalänken. Tunneln under Järva kommer att ligga mellan 20 och 40 meter under markytan och ta cirka 4 år att färdigställa.

En ny trafikplats byggs i Akalla och Hanstavägen blir huvudförbindelsen från Förbifart Stockholm till Kista. Från Akalla till Häggvik och Uppsalavägen går Förbifart Stockholm i nedsänkt ytläge.

Förbifart Stockholm kommer att gå i kanten av Hanstareservatet där naturvärdena är begränsade och konsekvenserna för miljön bedöms bli små.

Akalla idag

Under byggtiden flyttas Akallalänken och åtgärder vidtas för att minimera intrånget i Hanstareservatet. När trafikplatsen byggs leds den trafik som i dag går på Akallalänken via en ny anslutning till Hanstavägen.

På tunnelns tak strax innan tunnelmynningen placeras den gång- och cykelpassage som idag förbinder Akalla med Hansta naturreservat. Längre norrut, mot Kronåsen byggs även en ny gång- och cykelbro över Förbifart Stockholm.

Marken där motocrossbanan i dagsläget ligger återställer vi till naturmark. Där anlägger vi ett parkområde som ska fungera som en entré till naturreservat. Området ska bland annat innehålla dammar och övervintringsplatser för den större vattensalamandern.

Akalla när vägen är klar