Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya lekplatser för vattensalamandern

När E4 Förbifart Stockholm är klar ska rent grundvatten som tränger in i Akallatunneln tas om hand och bidra till mer naturliga vattenflöden i Hansta naturreservat. Samtidigt får vattensalamandern fyra nya dammar att leka i.

Genom Hansta naturreservat på Järvafältet löper Stordiket – en vattenfåra som mynnar i Igelbäcken.

– Igelbäcken brukar kallas för Järvafältets pulsåder. I dag har både Stordiket och Igelbäcken låga vattennivåer eftersom de förlorar vatten till dagvattennätet i det bebyggda närområdet, säger Per Collinder, biolog och geovetare på Ekologigruppen.

När E4 Förbifart Stockholm är klar ska det rena dagvattnet som tränger in i tunneln återvinnas och pumpas ut i de båda vattendragen. Dessutom kommer mindre vatten att förloras till dagvattennätet efter byggnationen.

– Det här kommer att skapa mer naturliga vattenflöden på Järvafältet, säger Per Collinder. I Stordiket lever i dag den skyddade arten större vattensalamander – ett groddjur som tidigare kallades vattenödla i folkmun. För vattensalamandern finns det både för- och nackdelar med de ändrade vattenflödena.

– Det är bra att markerna kring Igelbäcken blir mer naturliga, men samtidigt vill salamandrarna ha väldigt varmt vatten på sommaren när ynglen utvecklas och då får inte vattnet rinna för fort. Därför ska vi anlägga fyra dammar där vattensalamandern kan leka om somrarna.

En första damm för vatttensalamandrar är redan på plats och där kan de hålla hus under byggtiden. Vid en inventering har man kunnat se att både den lilla och den mer ovanliga stora vattensalamandern har flyttat in.

Frågan är då vad som är så speciellt med vattensalamandern?

– Förutom att den är så söt och ser ut som en liten drake, så är det intressant att den har så höga krav på sina våtmarker. Vattnet ska vara varmt, men vattendragen får samtidigt inte torka ut. Och den tillhör ett urgammalt släkte; groddjuren fanns före dinosaurierna.

Ynglen utvecklas bara i vatten, men när de är färdigutvecklade tillbakabildas deras gälar och de går upp på land. Sedan dröjer det tre år, tills de är vuxna, innan de återvänder till vattnet för att leka och lägga ägg. På land trivs de bäst i naturliga miljöer. De kan till exempel övervintra i ett stenröse, i en murken stubbe eller under en mossmatta.

– I Hansta kommer vi att skapa en biologisk mångfaldspark som till viss del ska kompensera för Förbifartens påverkan. Vi lägger upp död ved, skapar ängsmarker och sandiga miljöer för insekter som gillar sandöppen varm mark. Det blir en fin entré till reservatet.