Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete i tunnel

Tunnel Lovö

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen, med trafikplatser vid Edeby och Tillflykten.

Trafikverket har hävt kontraktet med entreprenören

I mars 2019 beslutade Trafikverket att häva kontraktet med den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. En ny upphandling pågår och en ny entreprenör beräknas vara på plats innan årsskiftet. Under tiden utför en tillfällig entreprenör så kallade skyddsarbeten i tunnlarna för att startsträckan ska vara så kort som möjligt för nästa entreprenör.

Bygget just nu

På Lovön finns det två arbetsområden, på norra och södra Lovön. I anslutning till arbetsområdena har arbetstunnlar byggts, som bland annat ska användas för transport av arbetsmaskiner och bortforsling av bergmassor. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för Förbifartens huvudtunnel, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. Hösten 2018 påbörjades arbetena med huvudtunnlarna under Lovön, som är de tunnlar som sedan kommer att trafikeras av fordonstrafik och kollektivtrafik.

I samband med arbetet spränger vi oss fram under marken vilket kan uppfattas som störande på flera sätt. Det innebär att sprängsalvorna kan höras men också ibland kännas, på gund av den luftstötvåg som uppkommer vid sprängningen. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer just dessa ljud och vibrationer att avta, men sprängsalvorna orsakar också andra typer av buller och vibrationer.

Läs mer här

När en sprängning har gjorts lösgörs krossat berg som transporteras till en stenkross. När massorna har krossats lastas de upp på ett transportband som tar massorna till två tillfälliga hamnar som har byggts för att slippa transportera bergmassor via lastbil på vägen. På så sätt minimerar vi tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. Bergmassorna kan istället lastas på fartyg och forslas till mottagningshamnar i regionen, sjövägen. Mellan 80-100 lastbilsflak med bergmassor får plats på ett fartyg.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Vi spränger vardagar klockan 07:00 - 22:00, och för dig som vill bli förvarnad om när sprängningarna ska ske, rekommenderar vi att du anmäler dig till vår sprängvarningstjänst, se "Information om störningar" nedan. Här kan du också rapportera störningar eller skador.