Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete i tunnel

Tunnel Lovö

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen, med trafikplatser vid Edeby och Tillflykten.

Tunneldelarna på Lovö

På Lovö finns det två arbetsområden kopplade till arbetet med tunnlarna, en på norra och en på södra delen av ön. I anslutning till arbetsområdena har arbetstunnlar byggts, som används för att transportera arbetsmaskiner ner i tunnlarna och för att forsla bort de utsprängda bergmassorna. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för huvudtunnlarna, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. Hösten 2018 påbörjades arbetena med själva huvudtunnlarna under Lovö, som är de tunnlar som sedan kommer att trafikeras av fordonstrafik och kollektivtrafik.

I samband med arbetet spränger vi oss fram i berget under jord vilket kan uppfattas som störande på flera sätt. Sprängsalvorna kan både höras och kännas, på grund av vibrationer som skapas och av den luftstötvåg som uppkommer vid sprängningen. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer just dessa ljud och vibrationer att avta, men sprängsalvorna kan också orsaka andra typer av buller och vibrationer.

Läs mer om buller och vibrationer

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Sprängning sker dygnet runt under jord på både norra och södra Lovö. För dig som vill bli förvarnad om när sprängningarna ska ske, rekommenderar vi att du anmäler dig till vår sprängvarningstjänst, se "Information om störningar" nedan. Här kan du också rapportera störningar eller skador.

Transportband och sjötransporter

Efter sprängningen transporteras det utsprängda berget till en stenkross. När bergmassorna har krossats lastas de upp på ett transportband som tar massorna till en tillfällig hamn. Två tillfälliga hamnar har byggts på Lovön, en på norra delen och en på södra delen. Genom att forsla berg sjövägen minimeras tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. Bergmassorna kan istället lastas på fartyg och forslas till mottagningshamnar i regionen, sjövägen. Mellan 80-100 lastbilsflak med bergmassor får plats på ett fartyg. 

På arbetsplatsen på södra delen av Lovön har vi bytt ut det befintliga transportbandet mot ett nytt med större kapacitet än det förra. Det nya transportbandet togs i drift i maj 2020.