Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så blir det sedan

Med Förbifart Stockholm blir det möjligt för Ekeröborna att nå Stockholms norra och södra delar utan att behöva passera Brommaplan. Det leder till minskad trafik förbi världsarvet Drottningholm.

Huvudtunneln för Förbifart Stockholm passerar under Lovön. Förbifart Stockholm ansluter till väg 261, Ekerövägen vid två cirkulationsplatser; en vid Edeby för trafik söderut/söderifrån och en vid Tillflykten för trafik norrut/norrifrån. Ekerövägen breddas till fyra körfält och Lindötunneln kompletteras med ett nytt tunnelrör för att klara två körfält i varje riktning.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både Förbifart Stockholm och Ekerövägen.

I vårt arbete på Ekerö och Lovön tar vi största möjliga hänsyn till de skyddsvärda natur- och kulturområdena när vi planerar och bygger.

Hela sträckan E4 Förbifart Stockholm mellan Kungens kurva och Häggvik öppnar för trafik år 2030.

Lovön idag

Flygfoto över Lovön och Lindö
Ekerövägen idag. Sett från Drottningholm mot Lindö.

 

Lovön när vägen är klar

 

 Ekerövägen efter, sett ifrån Drottningholm mot Lindö.

Hur kommer det att se ut vid trafikplatsen på Lovön?

Trafikverket har i samråd med kulturmiljöexperter, landskapsarkitekter och experter på berg, dagvatten och belysning, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen och Ekerö kommun tagit fram ett gestaltningsprogram som ser till att vi anpassar utformningen av trafikplatsen till Lovöns värdefulla kulturlandskap.