Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighet

Här kan du läsa vilka hastigheter vi föreslår i vägplanen.

Vi har i arbetet med vägplanen utrett frågan om hastighet. Genom att sänka hastigheten på vissa sträckor kan vi öka trafiksäkerheten och minska bullret. I varje fall har vi avvägt dessa effekter i förhållande till andra, dvs framkomlighet och restid.  Vi föreslår olika hastigheter på väg 261 Ekerövägen:

Från Tappström till Färentunavägen är det kommunen som beslutar om hastigheten på sträckan, och förslaget är att hastigheten sänks till 40 km/tim. Detta på grund av att vägen går nära bebyggelsen.

Från korsningen Färentunavägen till cirka 100 meter öster om korsningen vid Malmviks Gårdsväg (Ekerö möbler) blir hastigheten 60 km/tim. Genom en sänkning av hastigheten blir gångpassagen från busshållplatsen säkrare samt att vi minskar trafikens påverkan på kulturmiljön på Lovön.

Från Malmviks Gårdsväg till Tillflykten kvarstår 80km/h.

Från Kanton till Drottningholms slottspark sänks hastigheten till 60km/tim. Detta bland annat för att minska bullret och öka trafiksäkerheten för de elever som korsar vägen.

Från Drottningholms slottspark till öster om Drottningholmsbron föreslås hastighetsgränsen 40km/tim.

Från Drottningholmsbron och till Nockeby blir hastigheten 60 km/tim.