Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stadsvy från Nockebybron

Kärsön

Här kan du läsa mer om hur området kring Kärsön, Nockebybron och Nockeby kommer att påverkas när vi bygger om Ekerövägen.

Ekerövägen ska breddas till fyra körfält, två i vardera riktningen. Nockebybron kommer att breddas två meter - en meter på vardera sidan. Gång- och cykelvägen kommer att gå på brons södra sida. Vi kommer också att rusta upp passagen och förbättra belysningen under Nockebybron, på Kärsösidan.

Buller

Vi kommer att montera en 40 meter lång bullerskyddsskärm norr om vägen, precis efter Drottningholmsbron. Den åtgärdar inte bullernivåerna helt, men sänker dem en hel del. För de fastigheter där bullret överskrider de riktvärden som finns kommer vi att erbjuda fastighetsägaren fönsteråtgärder.

Vi kommer att montera skärmar på Nockebybron och på det norra landfästet, för att skapa en bättre ljudmiljö för boende. För de fastigheter där dessa åtgärder inte räcker, kommer vi att erbjuda bullerdämpande åtgärder för inom- och utomhusmiljöer.

När vi breddar Nockebybron kommer vårt arbete att låta en del för dig som bor i närheten. Vi kommer att använda flera olika metoder när vi arbetar. Vi kommer till exempel att ta bort betong på bron genom att bila och vattenbila. Att bila är en metod för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial med eller utan vatten. Vi kommer också att såga i betong. Andra typer av arbeten kommer också att låta, till exempel när vi borrar hål till räckesstolpar, arbetar med betongpumpar och med reningsanläggningen under bron. 

Hastighet

I vägplanen föreslår vi att hastighetsgränsen blir 60 km/tim mellan Drottningholmsbron och Nockeby.