Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traktor kör med skördetröska på åker

Framkomlighet under byggtiden

Vi påbörjar ombyggnaden av Ekerövägen när vi fått alla tillstånd och de entreprenörer som ska bygga är upphandlade. När vi närmar oss byggstart kommer det mer information om framkomligheten under byggtiden. Här samlar vi det vi känner till idag.

Ombyggnaden av Ekerövägen har startat. Ekerövägen kommer att byggas om i tre olika etapper, tre entreprenader. Våra arbeten kommer att märkas av succesivt och påbörjas i mittetappen av Ekerövägen; mellan Lindö tunnel och Kanton (Finnbo). Här pågår just nu markarbeten och inom kort kommer entreprenören att påbörja arbetet med en tillfällig cirkulationsplats för att skapa en säkrare trafiksituation när byggtrafiken ska korsa Ekerövägen. Byggtiden beräknas till omkring tre år.

Vi arbetar för att framkomligheten för dig som ska till och från Ekerö ska vara så god som möjligt under byggtiden, speciellt under rusningstimmarna. Vi kan inte säga exakt när, var och hur vi kommer att påverka, men här kan du läsa om generella riktlinjer för framkomligheten under byggtiden. Du kommer att få mer information när vi närmar oss arbetsmoment som påverkar framkomligheten.

För dig som färdas i bil på Ekerövägen

Vi kommer att minska körfältens bredd, sänka hastigheten genom vissa områden och leda om vägen mellan vissa sträckor. Ekerövägen ska vara framkomlig dagtid och vi kommer speciellt att prioritera framkomligheten under rusningstid. Det kan komma att ske arbeten under kvällar och nätter som påverkar din resa i större utsträckning än dagtid.

För gång- och cykeltrafikanter

Gång- och cykelvägen ska vara framkomlig under dagtid, men vissa inskränkningar kan komma att ske under kvällar och nätter. Gång- och cykelbanan kommer periodvis att smalnas av.

För dig som ska besöka Drottningholm

Vi strävar efter full framkomlighet under turistsäsongen. Besökare ska komma fram, bussar och bilar ska kunna parkera. När turistsäsongen inte pågår kan det komma att ske begränsningar i tillgängligheten för exempelvis parkeringen.

När vi bygger ny Tappströmsbro

Den nuvarande bron kommer att vara framkomlig för trafikanter, cyklister och fotgängare under tiden vi bygger den nya bron. Under vissa perioder kommer det inte att gå att köra båtar i farleden.

När vi breddar Nockebybron

Under vissa perioder kommer det inte att gå att köra båtar i farleden.