Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här bygger vi om Ekerövägen

Här kan du läsa mer om hur Ekerövägen kommer att byggas om från tre till fyra körfält.

Nockebybron

Nockebybron ska att breddas två meter - en meter på vardera sidan, bron är fortsättningsvis öppningsbar. Gång- och cykelvägen kommer att gå på brons södra sida. Vi kommer också att rusta upp passagen och förbättra belysningen under Nockebybron, på Kärsösidan.

Världsarvet Drottningholm

Genom Drottningholmsområdet utformas ombyggnaden för att bevara världsarvets värden. Längs större delen av sträckan genom världsarvet finns ingen ytterligare mark att ta i anspråk för breddningen av vägen varför den befintliga vägbanan med gång- och cykelväg omdisponeras. Ytan där det idag ryms tre normalbreda körfält och en gång- och cykelväg omdisponeras till att rymma fyra smala körfält.

Gång- och cykelvägen flyttas till kanten av Slottsparken där det idag går en gångväg. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, för att minimera risken för att ombyggnaden ska påverka världsarvet Drottningholm med dess värdefulla natur- och kulturarv.

Signaler vid parkeringen

Trafikanter som har besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan, får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen. Det innebär att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre jämfört med idag då blir det rött i båda riktningarna på Ekerövägen när en bil lämnar parkeringen vid Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Drottningholmbron ska breddas två meter - en meter på vardera sidan. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

Lovö

Sträckan mellan Kanton och Lindö tunnel Lindö finns i Förbifart Stockholms arbetsplan. Det betyder att delsträckan vann laga kraft tidigare än Ekerövägens vägplan. Upphandlingen av entreprenör kunde därför påbörjas tidigare för den här etappen av Ekerövägen och därför var det här som våra arbeten märktes av först.

Utöver att Ekerövägen breddas med ett körfält i riktning mot Ekerö kompletteras Lindö tunnel med ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö.

På sträckan kommer det att byggas två nya trafikplatser: en i höjd med Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i Förbifart Stockholms tunnel och en i höjd med Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både Förbifart Stockholm och Ekerövägen. 

Edeby och Tillflykten innan ombyggnaden av Ekerövägen 
Edeby och Tillflykten efter ombyggnaden av Ekerövägen 

 

 

 

 

 

 

 

Korsningarna Skolallén, Kantongatan och Lovö kyrkallé utformas för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Korsningens signalreglering blir enklare och effektivare med snabbare växlingar. Busshållplatsen Kanton i riktning mot Ekerö flyttas till efter korsningen Ekerövägen/Skolallén strax utanför världsarvsgränsen.

Illustration över sträckan mellan Nockeby och Tappström med utpekade åtgärder

pratbubblor_skuren_750X.jpg

Tappström

En ny bro över Tappströmskanalen kommer att byggas bortom (väster om) den nuvarande. Den nya bron kommer att vara öppningsbar precis som den befintliga.

Korsningen Färentunavägen och Ekerövägen byggs ut till en stor cirkulationsplats och vi bygger en gång- och cykelpassage under Färentunavägen för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera säkrare.

Ta del av aktuella nyheter här.