Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägen och Drottningholms slott

HIA, väg 261 Ekerövägen

Trafikverket har låtit göra två kulturarvskonsekvensbedömningar, så kallade Heritage Impact Assessments, HIA. Analyserna har gjorts enligt International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, riktlinjer.

Det är UNESCO:s kulturexpertgrupp som jobbar med världsarv. Arbetet med HIAn är uppdelat i två faser och den första fasen blev klar 2012. Fas 2 blev klar 2016.

Analysen i HIAn syftar till att utvärdera de planerade vägprojektens inverkan på världsarvet Drottningholms värden och att kunna visa på möjliga skadeförebyggande åtgärder. Det gäller dels ombyggnaden av Ekerövägen, dels Förbifart Stockholm som ansluter till Ekerövägen via två cirkulationsplatser på Lovön.

Rapporten är författad av Michael Kloos, arkitekt och stadsplanerare AKNW/SRL, och Katri Lisitzin, arkitekt SAR/MSA. De har gjort en så kallad HIA, Heritage Impact Assessment, på uppdrag av Trafikverket. Analysen har gjorts enligt ICOMOS riktlinjer. ICOMOS är det expertorgan som UNESCO nyttjar vid kulturarvs- och världsarvsfrågor.

Analysen visar att vägprojekten kommer att påverka världsarvet, både positivt och negativt. Den betonar även att trafikmängden behöver begränsas.Trafikvolymerna är i dag högre än 1991 när Drottningholm togs upp på världsarvslistan. HIAn lyfter fram att Förbifart Stockholm är den viktigaste åtgärden för att minska trafiken genom världsarvet.

Exempel på åtgärder i världsarvet är att vi omdisponerar ytan som redan används för vägen samt för gång- och cykelvägen. Eftersom vi inte tar mer yta i anspråk blir körfälten smalare genom världsarvet. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, allt för att minska ombyggnadens påverkan på världsarvet och den kulturmiljö som finns. HIA fas 2 är en djupare analys av konsekvenserna för världsarvet på grund av de olika projektens påverkan. 

Läs mer i rapporten. Se länk nedan.

Planerade åtgärder för att förbättra trafiksituationen

I HIA-rapporten nämns att Trafikverket kommer att mäta trafiken förbi världsarvet. Om vissa gränsvärden överskrids kommer vi tillsammans med Ekerö kommun, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen att samlas för att ta fram en åtgärdsplan.

Redan nu finns åtgärder för att förbättra trafiksituationen, exempelvis pendelbåten som går mellan Tappström och Stadshuskajen. Trafikförvaltningen är huvudman och Trafikverket har varit med och finansierat provperioden.

Slagsta-färjan är en annan åtgärd som bidrar till att minska trafiken genom Drottningholm. För att färjan ska kunna fortsätta att drivas kommer Trafikverket att vara med och medfinansiera den.

Vi kommer tillsammans med Ekerö kommun, Statens fastighetsverk, Försvarets radioanstalt, Storstockholms lokaltrafik och Arriva med flera att arbeta fram ett så kallat Mobility Management-program. Det är åtgärder som vi planerar att genomföra under byggtiden för att minska biltrafiken, exempelvis genom att stimulera till ökat bussresande, cyklande eller att få pendlare att undvika rusningstrafiken. I ett längre perspektiv hoppas vi på att Mobility Management-åtgärderna i byggskedet leder till ett ändrat resbeteende.