Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete i tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brister åtgärdade efter Arbetsmiljöverkets inspektion av vissa tunnlar i E4 Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverket har tidigare inspekterat tunnlarna på Lovö, Lunda och Johannelund. De har sett brister rörande bla utrymningsvägar och andra undsättningsmöjligheter för dem som arbetar i tunnlarna. Här är en uppdatering kring det arbete vi genomfört.

På Lovön har följande åtgärder genomförts:

  • Kraven från Arbetsmiljöverket (11/7-2018) är enligt Trafikverket uppfyllda, till exempel är de synpunkter som fanns kopplade till belysning, skyltning med mera åtgärdade.
  • En utökad operativ arbetsmiljögrupp har initierats sedan en tid tillbaka.
  • Dagliga ronder genomförs där Trafikverket och entreprenören tillsammans checkar av att de brister som Arbetsmiljöverket tagit upp är åtgärdade.
  • Entreprenören har anpassat sin organisation för arbetsmiljö och BAS-U organisation samt kompletterat med mer resurser och expertstöd.
  • Räddningstjänsten har varit på besök ett antal gånger på arbetsplatsen.

Bakgrund, tidigare artiklar:
Nu påbörjar vi arbetet med huvudtunnlarna under Lovön
Tunnelarbetena under jord stoppas tillfälligt på Lovön

I Lunda/Johannelund har dessa åtgärder genomförts:

  • Antalet räddningskammare har utökats och ny riktlinje är införd vilken innebär att antalet personer i tunnlarna aldrig överstiger antalet platser i räddningskamrarna.
  • De synpunkter som fanns kopplade till bland annat belysning, skyltning, avspärrningar, uppställning i tunneln med mera är åtgärdade.
  • Kraven från Arbetsmiljöverket i det tillfälliga beslutet (31/8-2018) bedömer Trafikverket  som uppfyllda.

Den 12 september fick vi det slutliga beslutet från Arbetsmiljöverket som består av 11 punkter, som i sin tur har resulterat i en handlingsplan som vi nu genomför.

Bakgrund, tidigare artikel:
Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion av utrymningsvägar och undsättningsmöjligheter

Vi uppdaterar informationen löpande.