Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu påbörjar vi arbetet med tunnelmynningarna i Edeby

Under oktober månad kommer vår entreprenör LSAB att påbörja tunnelsprängning över jord i Edeby. Fram tills nu har vi byggt en grop för att få tillgång till berget, som du har kunnat se från vägen.

Under oktober månad kommer vår entreprenör LSAB att påbörja tunnelsprängning över jord i Edeby. Fram tills nu har vi byggt en grop för att få tillgång till berget, som du har kunnat se från vägen. Det är två tunnelmynningar och ramptunnlarna ned till våra två huvudtunnlar som nu ska sprängas fram. Framkomligheten på Ekerövägen kommer inte att påverkas av arbetena med tunnelmynningen.

Våra arbeten kommer att synas från vägen så länge de sker ovan jord. Du som bor eller arbetar i närheten kan komma att störas av arbetena, men vartefter vi kommer längre ned i tunnlarna kommer de att märkas av mindre och mindre.

Vid sprängningar uppstår så kallade luftstötsvågor när sprängämnet expanderar, då bildas en tryckvåg som du kan känna av ovan jord. Andra moment i våra arbeten kan också höras, exempelvis ljudet från bergkrossar och transportband. Lastningen av bergkross ombord på fartygen kan också störa. Allt bergkross transporteras bort sjövägen vilket innebär att vi avlastar den hårt ansträngda Ekerövägen och den känsliga miljön på Lovön.

I den ursprungliga planeringen av trafikplats Edeby skulle arbetet med denna del av tunneln ha skett i ett senare skede. I och med att vi tidigarelägger just det här arbetet kommer vi att kunna utföra arbetet med huvudtunnlarna under jord ännu mer effektivt. Via tunnelmynningarna får vi nämligen extra utrymningsvägar, bättre ventilation och ännu en väg att frakta ut bergkross.