Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provborrningar längs Ekerövägen startar denna vecka

Idag, måndag 20 augusti, påbörjas arbetet med provborrningar längs Ekerövägen. Arbetet beräknas pågå i 7-10 dagar och utförs av en underentreprenör till Züblin Scandinavia, som Trafikverket har kontrakterat för att bygga om mittdelen av Ekerövägen.

Provborrningar, så kallade geoborrningar, genomförs för att undersöka markförhållanden i samband med att vi bygger vägar. Genom att borra i jorden får vi reda på information om stabiliteten och kan på det viset anpassa hur vi bygger vägen.

Borrningarna kommer att ske på många olika ställen längs den sträcka som byggs om först, mittdelen av Ekerövägen, mellan Edeby och Lindö tunnel. Borrningarna sker på båda sidor om Ekerövägen.Arbetena kommer att synas från vägen och själva borrningarna kommer att höras. I detta skede kommer arbetena inte att påverka framkomligheten.

I kommande skeden kommer provborrningar att ske på dels på gång- och cykelbanan dels på vägbanan, vilket kan komma att påverka framkomligheten. Vi återkommer med mer information om detta.