Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket, tillsammans med entreprenören Lovön Samverkan AB (LSAB), väljer att tillfälligt stoppa tunnelarbetet under jord ute på Lovö.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunnelarbetena under jord stoppas tillfälligt på Lovön

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har hittat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovö. Flera brister har åtgärdats, men inte alla, och därför väljer nu Trafikverket och entreprenören att tillfälligt stoppa arbetet under jord.

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har under våren uppmärksammat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplatser ute på Lovön. Flertalet brister har åtgärdats av entreprenören Lovön Samverkan AB (LSAB). Fortfarande kvarstår ett antal vilket gör att Trafikverket, tillsammans med entreprenören, väljer att tillfälligt stoppa arbetet under mark på Lovön. 

­- Säkerheten är vår högsta prioritering i projektet och därför har vi, tillsammans med entreprenören, beslutat att stoppa arbetet tillfälligt på Lovön. Vi vill ha ett garanterat säkert och systematiskt arbetsmiljöarbete ute på plats inför att vi påbörjar det storskaliga arbetet med huvudtunnlarna, säger projektchef Johan Brantmark.

Sedan arbetena på Lovön påbörjades i augusti 2016 har Trafikverket löpande arbetat tillsammans med entreprenören för att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har stegvis anpassat vårt arbete, bland annat genom att vi följer upp byggarbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv med en kunnig, närvarande och engagerad byggledning som arbetar skift för att följa produktionen. I de fall vi har sett brister har vi tydligt kommunicerat det till entreprenören. 

Trafikverket är ansvariga för att kontrollera att entreprenörerna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Det gör vi främst genom arbetsplatskontroller och skyddsronder. Förutom detta, begär vi även in dokumentation och har genomgång av eventuella olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten. När vi nu tillsammans med entreprenören går igenom säkerhetsarrangemangen konstaterar vi att ytterligare arbetsmiljöåtgärder krävs innan den storskaliga verksamheten kan påbörjas. 

Arbetena under jord stoppas i sin helhet efter den 15 augusti och Trafikverket och entreprenören arbetar intensivt för att kunna återuppta arbetena så snart det är möjligt.