Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Omledning av gång - och cykelbanan mellan Tillflykten och Edeby under nästa vecka

Under vecka 14 (1-5 april) kommer vi att leda om en sektion av gång- och cykelbanan mellan Tillflykten och Edeby i höjd med den nya byggvägen.

För att vår entreprenör ska kunna arbeta med den tillfälliga cirkulationsplatsen på Ekerövägen behöver en sektion av gång- och cykelbanan förskjutas i sidled. I gång- och cykelbanans nya läge kommer den att korsas av byggtrafik från den tillfälliga byggvägen som ska ut på Ekerövägen.
Den tillfälliga cirkulationsplatsen byggs för att byggtrafiken ska kunna korsa Ekerövägen på ett trafiksäkert sätt under byggtiden.

Arbeten pågår också vid Lindö tunnel, på Ekerösidan. Här pågår förberedande arbeten inför sprängningen av det nya tunnelröret. För att komma åt det underliggande berget behöver man först ta bort träd och vegetation. Sedan kan arbetena med själva tunnelröret påbörjas. Tunnelröret kommer att byggas innanför den befintliga tunneln, för trafik mot Ekerö. I nuläget påverkar arbetena inte framkomligheten.