Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfällig entreprenör kontrakterad för tunneldelarna på Lovön

Trafikverket har kontrakterat Veidekke Entreprenad AB för att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord under en begränsad tidsperiod. Samtidigt pågår upphandlingsprocessen för den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön

Fredagen den 26 april kontrakterades den tillfälliga entreprenören för att utföra skyddsarbeten ovan och under jord.

- Arbetena går i stort går ut på att underhålla och iordningställa arbetsplatsen både ovan och under jord och att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Lösningen med en tillfällig entreprenör gör att starttiden för nästa entreprenör kan kortas, säger Johan Brantmark, projektchef E4 Förbifart Stockholm.

Formen för upphandlingen är ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med LOU (lag om offentlig upphandling), med ett så kallat undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som råder för att starta de aktuella skyddsarbetena. Trafikverket tillfrågade tre entreprenörer, och Veidekke var den entreprenör som lämnade bäst pris och ett bra förslag på organisation. Det visade sig också bli en bra lösning eftersom de var startklara för att påbörja ett annat projekt i regionen hos Stockholm Vatten och Avfall, vars byggstart inte kunnat ske på utsatt tid. De kunde därför snabbt kan ta sig an detta uppdrag.

Lösningen med en tillfällig entreprenör kommer att pågå under en sexmånadersperiod, med möjlighet till viss förlängning. De skyddsarbeten som kommer att utföras görs för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den eller de entreprenör/er som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. Skyddsarbetet består bland annat i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort massor och göra asfalteringsjobb.

Länkar till tidigare nyheter om delprojektet i E4 Förbifart Stockholm:

Tid och kostnad för E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket häver kontraktet med entreprenören för tunneldelarna på Lovön

Upphandling av entreprenör pågår och beräknas vara klar omkring årsskiftet 2019/20

En upphandlingsprocess har startats upp, ett nytt förfrågningsunderlag kommer att skickas ut innan sommaren och planen är att ha ny entreprenör/er på plats vid årsskiftet 2019/20. Den 9 maj har Trafikverket ett informationsmöte för marknaden. Läs mer om informationsmötet här