Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningsarbeten i Edeby

Med start i juli utförs vissa sprängningsarbeten i tunnlarna i Edeby på Lovön.

Nu har vår tillfälliga entreprenör påbörjat de så kallade skyddsarbetena i tunnlarna på Lovön. Med start i juli månad kommer vissa sprängningsarbeten att utföras i de tunnlar som den tidigare entreprenören har sprängt ut. Vi och vår tillfälliga entreprenör kommer att bevaka vibrations- och bullernivåer för att försäkra oss om att värdena inte överskrids. Det utsprängda berget kommer inte att krossas på plats utan transporteras bort, därför kommer det inte att bullra på samma sätt som tidigare. Inför att vi börjar krossa berget på plats kommer vi att informera om det.

Skyddsarbetena utförs av en tillfälligt kontrakterad entreprenör för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna. Skyddsarbetena består bland annat av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna samt visst asfalteringsjobb.