Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Jordhögarna på Lovön

Under våren och sommaren har det vuxit fram jordhögar på flera ställen på Lovön.

Närmast byggarbetsplatsen, i höjd med den tillfälliga cirkulationsplatsen, ligger det flera jordhögar i avlånga rader. Högarna består av jord som har grävts bort från åkrarna mitt emot. De små skyltarna anger vilket djup jorden är uppgrävd ifrån. Dessa högar ska användas vid återställningsarbetena när ombyggnaden av den här sträckan av Ekerövägen är genomförd.

Överskottet av jord från utgrävningarna tillhör vår entreprenör. Ett avtal har slutits mellan vår entreprenör, deras underentreprenör och Drottningholms Golfklubb tillsammans med Statens Fastighetsverk och Ekerö Kommun. 50.000 kubikmeter jord ska transporteras till Kanton, där den lagras på en tillfällig plats på golfklubben, längs med Lovö kyrkallé. Dessa transporter kommer att upphöra när den avtalade mängden jord är levererad.

Vi och vår entreprenör arbetar hårt för att vägbanan och gång- och cykelbanan ska vara fri från jord och grus.