Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt transportband upphandlat

Nu är kontraktet undertecknat mellan Trafikverket och företaget Kellve Sweden AB som vann upphandlingen av en ny transportbandsanläggning på södra Lovön. Samtidigt pågår nedmontering och bortforsling av den befintliga anläggningen.

Inom kort kommer uppbyggnaden av en ny transportbandsanläggning att påbörjas så att bergmassorna återigen kan transporteras bort sjövägen till olika mottagningscentraler i regionen. Den nya anläggningen ska vara klar i februari 2020.

Transportbandet är nästan 2 kilometer långt och sträcker sig mellan byggarbetsplatsen på södra Lovön ända ut till vattnet där en tillfällig hamn har byggts för att fartygen ska kunna angöra. Det utsprängda berget kommer att transporteras upp ur tunnlarna till en ny krossanläggning som krossar berget till rätt storlek. Det krossade materialet forslas sedan vidare på transportbandet för att lastas ombord på det väntande fartyget. Ett fartyg rymmer volymen motsvarande 100 lastbilslass.

Skyddsarbeten pågår

Just nu utför vår tillfälliga entreprenör Veidekke så kallade skyddsarbeten i tunnlarna och ovan jord. Arbetstunnlarna har asfalterats och förstärkningsarbeten pågår. Visst sprängningsarbete pågår också. Krossat berg som har lagrats i tunnlarna och på byggarbetsplatsen körs bort via lastbil i väntan på det nya transportbandet. Transporterna går till två olika mottagningsstationer i regionen, majoriteten går till Löten på Munsö och några går till Gillinge i norra Stockholm.