Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den tillfälliga hamnen på norra Lovön

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Visst sprängningsarbete återupptas på norra Lovön

Med start i början av oktober återupptas visst sprängningsarbete i tunnlarna på norra Lovön.

Vår tillfälliga entreprenör på Lovön är i full gång med de skyddsarbeten som ska utföras under 2019. Med start i början av oktober kommer vissa sprängningsarbeten att utföras i de tunnlar som den tidigare entreprenören har påbörjat. Vi och vår entreprenör kommer att bevaka vibrations- och bullernivåer för att försäkra oss om att värdena inte överskrids. Det utsprängda berget kommer att krossas på plats och sedan transporteras bort sjövägen. Du som bor eller vistas i närheten kommer därför att höra våra arbeten.

Skyddsarbetena görs i tunnlarna för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna. Skyddsarbetena består bland annat av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna samt visst asfalteringsjobb.

Parallellt med att vår tillfälligt kontrakterade entreprenör utför skyddsarbeten pågår upphandling av den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön.