Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar vi borra och spränga i Tillflykten

Med start i slutet av oktober börjar Trafikverket att borra och spränga i berget på marken invid Ekerövägen, i höjd med Tillflykten.

Under sommaren och hösten har det underliggande berget grävts fram och jorden har transporterats bort. Nu är det dags för nästa steg i arbetet, nämligen att borra sedan spränga.

Sprängningarna utförs till en början vardagar kl 10 och 14. Inför en sprängning stoppas all trafik i båda färdriktningarna eftersom vi då spränger inom vägens säkerhetszon. Trafiken stoppas tills sprängningen är klar och efterföljande säkerhetsinspektion har skett. Sprängningarna ovan jord, så kallade marksprängningar, kan höras och kännas annorlunda än de tunnelsprängningar som görs i samma område.

Här kan du läsa mer om buller och vibrationer. 

Arbetena görs inför att trafikplatsen ska byggas, som ansluter Ekerövägen till E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Påfarten i Tillflykten kommer att vara för trafik norrut och norrifrån.

Ekerövägen som den ser ut idag mellan Kanton (längst ned i bild) och Tillflykten (längst upp i bild) 
Ekerövägen efter ombyggnaden. Edeby längst ned i bild och Tillflykten med nya Lindö tunnel (uppe till vänster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver att Ekerövägen förflyttas i sidled, dras själva sträckningen om för att bättre följa landskapets form och för att trafik mot Ekerö ska kunna köra i det nya tunnelröret i Lindö tunnel. Den här delen av Ekerövägen ligger i den så kallade buffertzonen (säkerhetszonen) för världsarvet Drottningholm och riktlinjerna från världsarvsorganet UNESCO är ett viktigt underlag för den ombyggda vägens utformning.