Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har vi flyttat milstolpen

I samband med att Trafikverket breddar Ekerövägen med en fil för kollektivtrafik i riktning ut mot Ekerö behövde vi flytta en milstolpe för att kunna bevara den. I början av förra veckan fick milstolpen med fundament sin nya placering.

 

20191113_084607.jpg

I närheten av Kanton, längs med Ekerövägen står en milstolpe inom det område som ingår i vägplanen för breddningen av Ekerövägen. Vi kunde tidigt konstatera att milstenen skulle behöva flyttas för att inte den breddade vägen inte skulle hamna för nära.

Flytten har planerats länge för att skapa bästa förutsättningar för att stenen ska bevaras och i samråd med Länsstyrelsen fick milstenen och dess fundament sin nya placering i början av förra veckan.

20191113_132506.jpg

Eftersom milstolpen är fornlämning behövs tillstånd enligt kulturmiljölagen från Länsstyrelsen för att få flytta den.

IMG_2001.jpg

Eftersom denna slags milstolpe är en del i ett gammalt längdmätningssystem är det viktigt att stenen flyttas vertikalt från vägen. Den placeras så att den blir väl synlig från vägen, samtidigt som den är skyddad för skada. Den nya placeringen ligger ca 10  meter från den gamla.

20191113_084746.jpg

Det är viktigt att noga dokumentera milstenen och fundamentet innan den flyttas, så att den kan byggas upp exakt likadant på den nya platsen.

20191113_084540.jpg

På den nya platsen schaktas det marken och i botten läggs geotextilduk och kapillärbrytande stenkrossmaterial så att milstenen står på en solid och tjälsäker grund.

20191113_084551.jpg

Kantstenarna i fundamentet dokumenteras noggrant så att de kan läggas tillbaka likadant på den nya platsen.

20191114_091635.jpg

På stenen, som är en av flera i Ekerö kommun, finns en inskription med en kungakrona, samt  ¼ mil, samt initialerna G.F.L. Det syftar sannolikt på Gustaf Fredrik Liljenkrantz som var landshövding i Stockholms län mellan 1849 och 1867. Troligtvis är milstolpen tillkommit under denna tid.

I Sverige användes milstolpsystemen från mitten av 1600-talet till slutet av 1800-talet för att markera avstånd utmed vägar. Syftet var att statliga tjänstemän skulle kunna tillförlitlig beräkna sina reseersättningar. Vanligen sattes en större stolpe upp vid varje hel mil, och mindre stolpar för att markera halva och fjärdedels mil. Vägarnas mätning utgick från Stockholms slott.  

Milstolparna förseddes ofta med kunglig krona och monogram, samt miltalet (1 mil - 1/2 mil - 1/4 mil). På en del stenar finns landshövdingens namn samt årtalet då milstenen reste. Milstolparna placerades oftast i fundament (postament) av kallmurad sten.

Milstolpar är skyddade fornlämningar i kulturmiljölagen.