Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Totala byggtiden förlängd för Ekerövägen

Trafikverket har planerat för en byggtid på tre år för breddningen av Ekerövägen. Upphandlingen för en av de tre entreprenaderna har dock dragit ut på tiden och den totala byggtiden blir därför fyra år.

Kollektivtrafikkörfältet på Ekerövägen byggs i tre entreprenader och byggstarten har skett successivt. Upphandlingen av den sista entreprenaden, mellan Kanton och Nockeby, har dragit ut på tiden eftersom att handlingar för breddningen av Nockebybron har fått projekteras om.

Att bredda den befintliga, öppningsbara bron har visat sig vara mycket mer komplext än vad vi först förutsåg. Det har krävts mer omfattande och tidskrävande beräkningar för att säkra att bron och grundläggningen klarar en större last till följd av breddningen. 

Hela den sammanhängande sträckan öppnar 2023

Det sammanhängande körfältet för kollektivtrafik öppnar för trafik 2023. Kollektivtrafikkörfältet i de två entreprenaderna mellan Kanton och Tappström kommer att färdigställas successivt under 2021 och 2022 och ger en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen. Framkomligheten under byggtiden påverkas inte i större omfattning av att den totala byggtiden blir längre. Vi arbetar med flera aktörer för att hitta effektiva lösningar för en god framkomlighet under hela byggtiden. 

Fakta om breddningen av väg 261, Ekerövägen

• Antalet körfält på Ekerövägen utökas från tre till fyra. Ett körfält i varje riktning kommer att användas för kollektivtrafik under rusningstid.

• Sträckan som ska byggas om går från Nockeby i Bromma till Tappström på Ekerö och är nio kilometer lång. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar via två nya trafikplatser på Lovön.

• Det finns tre broar på sträckan. Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas. Tappströmsbron ersätts av en ny, öppningsbar bro.

• Vägen går genom ett FN-skyddat världsarv, naturreservatet Lovön och på broar över vattentäkten Mälaren.

• Arbetet med att bygga om Ekerövägen startade under 2019 och förväntas pågå i fyra år.

Frågor och svar

Innebär den förlängda byggtiden att det blir påverkan på framkomligheten under en längre period? Nej, det blir inte påverkan på framkomligheten under en längre tid eftersom respektive delentreprenad inte tar längre tid än planerat. Det är starttiderna som förskjutits vilket innebär att det är den totala byggtiden som pågår under längre tid.

Innebär den förlängda byggtiden för Ekerövägen att det blir mer omfattande påverkan på framkomligheten än tidigare? Nej, omfattningen av påverkan på framkomligheten blir inte större i och med att den totala byggtiden förlängs.

Vad för det här för påverkan på E4 Förbifart Stockholm? Ombyggnaden av Ekerövägen påverkar inte E4 Förbifart Stockholm.

Innebär den förlängda byggtiden en fördyrning av projektet? Nej, inte per automatik. Vi kan dock se att broarnas nya bredd kommer att innebära att vissa förstärkningsarbeten behöver göras som vi först inte planerat för. Dessa arbeten kan påverka budgeten.

När dras kollektivtrafikkörfältet in längs sträckan genom världsarvet? När entreprenören för sträckan mellan Kanton och Nockeby har etablerat sig på platsen och är redo för byggstart kommer körfältet att dras in längs denna sträcka. Framkomligheten kommer också att påverkas längs resten av sträckan under byggtiden och inför att framkomligheten påverkas kommer vi att informera om det.