Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av logistikkedjan.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det nya transportbandet på Lovön snart i drift

Transportbandet på Lovön är en viktig del av arbetet med tunneldelarna på Lovön. Under vecka 18 planerar vi att starta vissa arbeten, så som att krossa berg, och hela transportbandet planeras vara i drift under maj månad.

Transportbandet på Lovön är en viktig del av arbetet med tunneldelarna på Lovön. Bandet gör att vi kan transportera bergmassor på fartyg istället för på lastbil. Genom att köra massor på fartyg ökar vi framkomligheten på Ekerövägen.

Under maj månad planerar vi att transportbandet är i drift. Men redan vecka 18 planerar vi att starta med vissa arbeten. Vi kommer då bland annat att starta bergkrossen som är en viktig del i kedjan.

Nytt transportband på plats

Det nya transportbandet är cirka 2 kilometer långt och sträcker sig mellan byggarbetsplatsen på södra Lovön ända ut till vattnet till en tillfällig hamn, där fartygen ska angöra.

Det utsprängda berget från tunnlarna transporteras först upp till en krossanläggning som krossar berget till rätt storlek. Det krossade materialet forslas sedan vidare på transportbandet för att lastas ombord på det väntande fartyget. Det utsprängda berget transporteras till mottagningscentraler i Stockholmsregionen. Ett fartyg rymmer volymen motsvarande 100 lastbilslass. 

Under tiden när vi har byggt det nya transportbandet har vi kört bergmassor på lastbil. När transportbandet är färdigt för drift kan vi istället köra massorna på fartyg.

På samma plats där det nya transportbandet är placerat stod det tidigare ett annat transportband. Det tidigare bandet bedömdes inte ha tillräcklig kapacitet och har därför bytts ut.

Buller

Den nya anläggningen har en annan bullerdämpning än den tidigare anläggningen och vi kommer att utföra kontinuerliga mätningar för att försäkra oss om att vi inte överstiger gränsvärdena för buller.