Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu påbörjar vi ombyggnaden av nästa del av Ekerövägen

Med start i juni kommer våra arbeten att märkas av på sträckan mellan Lindö tunnel och Tappström. Påverkan blir i ett första steg på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler.

Vår entreprenör har nu etablerat sig i höjd med Färentunavägen och nu påbörjar vi ombyggnaden även på denna del av Ekerövägen. För att vår entreprenör ska få tillräckligt med utrymme att utföra sina arbeten på ett säkert sätt behöver vi ta ett körfält i anspråk längs en del av denna sträcka. Det befintliga körfältet i riktning mot Ekerö kommer delvis att grävas upp och asfalteras om för att kunna ansluta det nya körfältet till resten av vägbanan. Trafiken påverkas i ett första skede mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Ett körfält i varje riktning är öppet under tiden arbetena pågår längs denna sträcka.

De två busshållplatserna i riktning mot Ekerö längs denna sträcka; Lindö Lada och Malmvik kommer inte att påverkas av arbetena.

Avspärrningar kommer att ställas ut och skyltar sätts ut. Arbeten kan komma att ske både dagtid och nattetid. För dig som bor eller vistas i närheten kommer det att höras och synas. Vår entreprenör utför regelbundna mätningar för att säkerställa att de tillåtna bullernivåerna inte överskrids.

Om du blir störd av våra arbeten, kontakta oss. (Länk till störningsinformation)

Vi ber dig som trafikant att vara extra uppmärksam när du passerar arbetsområdet och visa hänsyn mot all personal på plats. Följ hastighetsbestämmelserna för allas säkerhet.

Övriga arbeten längs denna del av Ekerövägen

Nästa steg är förberedande arbeten med den nya Tappströmsbron som kommer att starta i och vid Tappströmskanalen. Arbeten kommer också att påbörjas med den nya cirkulationsplatsen där Färentunavägen möter Ekerövägen.

Längs denna del av Ekerövägen ska vägen breddas med ett körfält för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö. Vi bygger om för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i rusningstid. Utöver breddningen ska en ny, större cirkulationsplats ersätta den nuvarande. En ny, öppningsbar Tappströmsbro ska ersätta den befintliga. Vi ska också bygga en planskild passage för gång- och cykeltrafikanter som ska korsa Färentunavägen.