Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lindö i riktning mot Stockholm

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten på Lindö startar 15 juni

Från och med natten mellan den 15-16 juni startar ombyggnaden av Ekerövägen på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Under tiden denna sträcka byggs om är ett körfält öppet i vardera riktningen.

Som vi tidigare berättat (Läs nyheten här) närmar vi oss nu byggstart i ett nytt område längs Ekerövägen.

Det befintliga körfältet i riktning mot Ekerö kommer delvis att grävas upp och asfalteras om för att kunna ansluta det nya körfältet till resten av vägbanan. För att vår entreprenör ska få tillräckligt med utrymme att utföra sina arbeten på ett säkert sätt tas ett körfält i anspråk längs denna del. Trafiken påverkas i ett första skede på sträckan mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Under tiden arbetena pågår längs denna sträcka är ett körfält öppet i vardera riktningen. 

De två busshållplatserna i riktning mot Ekerö längs denna sträcka; Lindö Lada och Malmvik, påverkas inte av arbetena.

Arbeten kommer även att märkas av i närheten av Tappström där vissa träd kommer att avverkas på Lindösidan av kanalen för att ge plats för den nya Tappströmsbron. Under sommaren påbörjas förberedande arbeten med den nya bron.

Lindö_åtgärder.JPG

Karta över sträckan mellan Lindö tunnel och Tappström med utpekade åtgärder. Utöver att vägen breddas med ett körfält för kollektivtrafiken byggs ett nytt tunnelrör i Lindö tunnel för trafik mot Ekerö. En ny, större cirkulationsplats med passage under Färentunavägen byggs också. En ny, öppningsbar Tappströmsbro ersätter den befintliga bron.