Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu öppnar vi körfältet genom Lindö tunnel

Arbetena med det nya tunnelröret i Lindö tunnel fortgår och sedan i mars har körfältet närmast arbetsområdet varit avstängt. Nu har sprängningsarbetena passerat området allra närmast Ekerövägen och körfältet kommer att öppnas igen.

I mars orsakade arbetena med Lindö tunnel påverkan på framkomligheten på Ekerövägen då uppstädningen efter sprängningarna tog längre tid än planerat vid några tillfällen. Orsaken var att arbetena utfördes nära vägen där berget är brant och utsprängt berg därför hamnade på vägbanan.
I samråd med vår entreprenör beslutade Trafikverket därför att vidta några åtgärder för att inte riskera att de fortsatta arbetena skulle orsaka köer. En av åtgärderna var att utöka arbetsområdet för vår entreprenör så att sprängningarna kunde fortgå utan att oplanerade situationer skulle få en påverkan på framkomligheten. Körfältet närmast arbetsområdet togs därför i anspråk och genom tunneln har det sedan dess varit ett körfält öppet i vardera riktningen.

Körfältet öppnas igen

Från och med mitten av juni kommer avstängningen att hävas och tre körfält blir åter öppna genom tunneln. Eftersom arbetena med det nya tunnelröret i Lindö tunnel har flyttats längre bort från körbanan bedömer vi att körfältet kan öppnas igen.

Fortsatta arbeten vid Lindö tunnel

Även fortsättningsvis kan sprängning ske vardagar kl 10, 13 och 19.30. I samband med sprängning stoppas trafiken i båda riktningarna och vi ber alla trafikanter respektera flaggvakternas signaler och passera våra arbetsområden med anpassad hastighet.