Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens arbeten på Ekerö

Våra arbeten på Ekerö fortsätter att märkas även under sommaren. Här kan du läsa vilka arbeten som vi planerar att utföra.

Kollektivtrafikförfältet längs Ekerövägen är inte längre reserverat för kollektivtrafik, avstängt körfält mellan Lindö tunnel - Ekerö möbler och utsprängt berg som transporteras sjövägen. Det är några av sommarens arbeten som märks av på Ekerö. Här kan du läsa mer om vilka arbeten som vi planerar att utföra sommaren 2020.

3 Sommaren Lovö Ekerö.jpg
1. Norra Lovö

Bullrande arbeten. Sprängningsarbeten pågår under jord. Vi krossar sedan det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från norra Lovön.

2. Nockeby - Tappström
Sedan den 1 juni är kollektivtrafikkörfältet längs Ekerövägen inte längre reserverat för kollektivtrafik. Förändringen gäller under hela byggtiden.

3. Nockebybron
Bullrande arbeten och påverkan på framkomligheten i samband med arbeten med Nockebybron.

4. Tunnel Lovö
Bullrande arbeten. Sprängningsarbeten pågår under jord. Vi krossar det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från södra Lovön.

5. Omledningsväg vid Edeby
Tillfällig omledningsväg öppnar i början av sommaren.

6. Tunneln under Kungshatt
Vi har kommit halvvägs. Hälften av tunneln under Kungshatt är nu utsprängd.

7. Lindö tunnel
Bullrande arbeten. Sprängningsarbeten pågår vid Lindö tunnel. I samband med sprängning stoppas trafiken på Ekerövägen. Sprängning kan ske vardagar kl 10, 13 och 19.30.

8. Ekerövägen mellan Lindö tunnel – Ekerö möbler
Bullrande arbeten. Påverkan på framkomligheten, ett körfält avstängt mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler.

9. Tappströmsbron
Förberedande arbeten med den nya Tappströmsbron startar under sommaren.

 

Vi bygger om Ekerövägen och bygger tunnlar under Lovön

 

Lovön
Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Ekerövägen
Ekerövägen, mellan Tappström och Nockeby, ska breddas med ytterligare ett körfält som ska användas av kollektivtrafiken i rusningstrafik. Drottningholmsbron och Nockebybron breddas och Tappströmsbron ersätts med en ny, öppningsbar bro. Lindö tunnel får ett till tunnelrör för trafiken mot Ekerö. Breddningen av vägen ökar möjligheterna till en effektiv kollektivtrafik vilket leder till mindre köer, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.