Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det väntande fartyget lastas vid den tillfälliga hamnen på södra Lovö.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utsprängt berg fraktas via fartyg sedan i maj

På södra Lovö är den nybyggda transportbandsanläggningen nu helt färdigtestad och klar. Sedan i maj har dock det utsprängda berget fraktats via fartyg vilket innebar slutet för bergtransporter via lastbil på Ekerövägen.

Anläggningen består av en stenkross, tunnelmatare, ett transportband och en skeppslastare. Med hjälp av anläggningen kan vi transportera bergmassor från sprängningarna i Tunnel Lovö till ett väntande fartyg i den tillfälliga hamnen i Malmvik. Därifrån fraktas bergmassorna till mottagningscentraler i Stockholmsregionen. I nuläget körs anläggningen dagtid och vi lastar ungefär 4500 ton per dag, vilket ryms på två fartyg. När vår nya entreprenör tillträder och tunnelsprängningarna intensifieras kommer transportbandet att rulla dygnet runt och ännu mer berg kommer att kunna transporteras varje dygn.

Transportbandet är nära 2 km långt och är uppfört på samma plats med samma sträckning som det gamla bandet. Till skillnad från den anläggningen som byttes ut är kapaciteten högre så att mer berg kan transporteras varje dygn. Den nya anläggningen har också mer effektiv bullerdämpning vilket ger en bättre utomhusmiljö för såväl närboende som personal.

-   Transportbandsanläggningen är enormt viktig för projektets framgång och för att minimera vår omgivningspåverkan, säger Johan Lindskog, projektledare. För att kunna lasta ut så mycket berg som vi ska göra krävs det en anläggning med rätt kapacitet och det har vi nu.

- Sedan det nya bandet togs i drift är det mycket mindre trafik att koordinera inne på arbetsplatsen. Arbetsmiljön blir både bättre och säkrare, säger Sam Jedselius, delprojektledare. Att vi inte längre transporterar utsprängt berg med lastbil på Ekerövägen innebär dessutom mindre påverkan på vår omgivning.

På norra Lovö har vi uppdaterat den befintliga anläggningen och den är i full drift sedan april 2020. Från norra Lovö lastas i nuläget cirka 1500 ton per dag.