Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från och med fredagen den 24 juli 2020 kommer den befintliga gång- och cykelvägen längs sträckan mellan Tillflykten och Edeby få en ny tillfällig väg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfällig omledning av gång- och cykelvägen mellan Tillflykten och Edeby

Från och med fredagen den 24 juli 2020 kommer den befintliga gång- och cykelvägen mellan Tillflykten och Edeby att få en ny, tillfällig sträckning.

Det här händer på platsen:

  • I anslutning till den provisoriska cirkulationen vid Tillflykten kommer den befintliga gång- och cykelvägen att ledas ut på den gamla delen av Ekerövägen.

  • Vid Edeby kommer gång- och cykelvägen att ledas in på befintlig gång- och cykelväg.

  • Omledningens totala omfattning är cirka 500 meter.

Anledningen till att vi leder om vägen är för att Trafikverket kommer att utöka arbetena i området runt Edeby. I första hand i form av schaktarbeten, men senare också fyllningsarbeten.

I samband med dessa arbeten kommer också transporterna att öka. Vi strävar efter att minimera transporterna och återanvända så mycket jordmassor som möjligt. I detta fall kommer det bli ett överskott av jord som måste transporteras bort.

Av säkerhetsskäl väljer vi att leda om gång- och cykelvägen med anledning av att tunga arbetsfordon kommer att korsa den befintliga gång- och cykelvägen.

Den tillfälliga omledningen av gång- och cykelvägen kommer att börja gälla från fredag 24 juli 2020.