Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Produktionen är igång på Lovön med nya entreprenören

Tidigt i september tillträdde den nyligen upphandlade entreprenör som fått Trafikverkets uppdrag att färdigställa arbetet med bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholms del på Lovön. Nu är produktionen igång och första tunnelsprängningen skedde förra veckan.

I april 2019 kontrakterades en entreprenör tillfälligt för att utföra så kallade skyddsarbeten sedan Trafikverket hävde kontraktet med den ursprungliga entreprenören i mars 2019. Skyddsarbetena syftade till att underhålla och lämna över en väl fungerande arbetsplats till den entreprenör som upphandlades under tiden. Skyddsarbetena har bestått i förstärkningsarbeten, asfalteringsarbeten, bortforsling av utsprängt berg samt viss tunneldrivning på tidskritiska fronter. I april 2020 kontrakterades den entreprenör som nu alltså har tillträtt.

Under det gångna året har Trafikverket också bytt ut den nära 2 kilometer långa transportbandsanläggning som transporterar det utsprängda och krossade berget till ett fartyg för vidare transport. Den nya anläggningen har högre kapacitet och bättre bullerdämpning än det tidigare.

-       Det här är en nystart för våra arbeten med bergtunnlarna på Lovö, säger Johan Lindskog, projektledare på Trafikverket. Nu har vi många tunnelmetrar att bygga tillsammans med vår entreprenör och det är en stor utmaning att hantera den här mängden utsprängt berg i en så pass känslig miljö under stor tidspress.

All tunneldrivning på Lovön beräknas vara klar under 2023. Därefter påbörjas arbetet med att anpassa de färdiga tunnlarna för att trafikeras. Exempelvis inklädnad av tunnelväggarna, asfalteringsarbeten, installation av tekniska system och fläktar, montering av ljus och skyltar innan de öppnar för trafik år 2030.

Nu när produktionen av tunnelbyggandet nu har återupptagits kommer du som bor eller vistas i området åter att märka av våra arbeten i detta område. Själva sprängningsarbetena sker långt nere under jord men kan ändå uppfattas, exempelvis genom de vibrationer som skapas. Blir du störd av våra arbeten? Läs mer här