Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cirkulationsplatsen vid Tappströmsbron

Cirkulationsplatsen vid Tappströmsbron

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten med cirkulationsplatsen och gång- och cykelpassagen vid Tappström

Vi arbetar med flera olika delar i området kring Tappström just nu. Vi höjer upp marknivån där den nya cirkulationsplatsen ska byggas och förbereder inför arbetet med den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen.

Arbeten med den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen

Vi arbetar nu med förberedelser inför byggandet av den nya gång- och cykelpassage som ska byggas under Färentunavägen.

I början av vecka 45 kommer vi att börja borra ned spont som blir som en stödkonstruktion där passagen ska byggas. Det betyder att vi borrar ner stålrör i marken. Denna metod används då vi måste anpassa oss till berget i marken. I vissa fall kan man också slå ned sponten i marken, det orsakar högre bullernivåer än när man borrar.

Sedan några veckor har vi stängt av den högra filen av körbanan mot Färentunavägen. Under november ska vi flytta gång- och cykelvägen från dess nuvarande läge till en separat del av körbanan. Vi flyttar gång- och cykelvägen för att kunna utföra förberedande arbeten med den kommande gång- och cykelvägen koppat till gång- och cykelpassagen.

Arbeten med den nya cirkulationsplatsen

Arbetena med den nya cirkulationsplatsen vid Tappströmsbron är i full gång. Vi arbetar just nu med att fylla upp med massor för att komma upp i samma höjdnivå som den nuvarande cirkulationen ligger. Det pågår också förstärkningsarbeten av marken.

Gränsvärde buller

Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att våra arbeten inte överstiger de tillåtna gränsvärdena för buller genom regelbundna mätningar.