Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den befintliga tunneln till höger. Illustrationen är hämtad ur gestaltningsprogrammet för E4 Förbifart Stockholm.

Illustration av den färdiga Lindö tunneln i riktning mot Stockholm efter ombyggnaden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu påbörjar vi arbetet med att spränga fram ännu ett tunnelrör i Lindö

För drygt ett år sedan påbörjade vi arbetena inför byggandet av tunnelröret bredvid Lindö tunnel. Det nya tunnelröret kommer att rymma två körfält för trafiken i riktning mot Ekerö. Idag, 13 oktober, har själva tunnelsprängningarna startat.

I arbetet med att bygga om Ekerövägen från tre till fyra körfält påverkas även Lindö tunnel. Den befintliga tunneln rymmer idag tre körfält och är inte bred nog att rymma det fjärde körfältet. Därför bygger vi istället ett tunnelrör för trafiken i riktning mot Ekerö. Det nya tunnelröret byggs väster om, bredvid den befintliga Lindö tunneln.

Vi spränger fram tunneln

I slutet av september påbörjades den så kallade tunneldrivningen då vi spränger ut tunnelröret. Sprängningsarbetena kommer att höras och kännas på samma vis som de sprängningsarbeten som hittills har utförts på samma plats. Själva sprängningen alstrar vibrationer som kan kännas för dig som bor eller vistas i närheten.

Läs mer om hur du kan uppleva sprängningar här.

Vid den här typen av arbeten spränger man bara bort lite berg i taget eftersom det är ett förhållandevis litet tunnelrör som ska byggas. Arbetena sker också nära det befintliga tunnelröret och trafiken på Ekerövägen stoppas därför i båda riktningarna i samband med varje sprängning. Sprängning kan även fortsättningsvis komma att ske måndag-torsdag klockan 10 och 14 samt fredagar kl 10.

Vad händer sedan?

När en sprängning har skett tar vi bort löst berg, därefter förstärks berget med betong som sprutas på berget. I ett senare skede installeras belysning, tunneln asfalteras och väglinjer målas ut.

Lindö illu 750 x.jpg

Illustration av den färdiga Lindö tunneln i riktning mot Ekerö efter ombyggnaden. Den befintliga tunneln till vänster. Hämtad ur gestaltningsprogrammet för E4 Förbifart Stockholm.

Frågor och svar om arbetena med det nya tunnelröret

Hur lång tid kommer det att ta att spränga fram det nya tunnelröret? Arbetet med att spränga ut det nya tunnelröret beräknas ta cirka 6 månader. Tiden kan komma att påverkas av faktorer som vi inte känner till i dagsläget.

Hur många meter spränger man åt gången? I början är det väldigt små sprängladdningar som lösgör lite mindre berg. När vi har arbetat oss in i tunneln kan vi spränga ungefär 5 meter per gång.

Varför känns dessa sprängningar annorlunda än de som skedde tidigare i området? Fram till nu har arbetena bestått i att borra och spränga bort berg för att ni den nivå där det nya tunnelröret ska gå. När vi spränger ut tunnelröret använder vi en annan metod eftersom vi spränger oss framåt i berget, och inte nedåt, som tidigare. Den nya typen av arbeten låter annorlunda och i samband med sprängningen uppstår en så kallad luftstöt som känns för dig som är i närheten.

Läs mer om hur du kan uppleva sprängningar här

Kommer sprängningarna att kännas och höras likadant hela tiden? Till en början både hörs och känns sprängningarna på ett annat sätt än tidigare. Ju längre vi arbetar oss in i berget desto mer kommer både ljud och luftstötar att avta.

Vilka andra platser utför ni sprängningsarbeten? Vi utför sprängningsarbeten i Tillflykten i byggandet av en ny trafikplats samt under jord där vi spränger oss fram i berget för att bygga tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.

Läs mer om våra arbeten här 

Vilka tider spränger ni i Lindö? Sprängning kan ske måndag-torsdag kl 10 och 14 samt fredagar kl 10. I samband med sprängningarna stoppas trafiken på Ekerövägen i båda riktningarna eftersom arbetsområdet ligger så pass nära Ekerövägen.

Fakta

Lindö tunnel är idag en trefilig vägtunnel för fordonstrafik.

Tunneln är 178 meter lång.

Lindö tunnel invigdes år 1994.

Efter ombyggnaden kommer två av de befintliga tre körfälten i den nuvarande tunneln att vara öppna för trafiken. Efter ombyggnaden kommer det att finnas två körfält i riktning mot Stockholm. Resterande ytor kommer att utgöras av vägren och målas med spärrlinjer.

Det nya tunnelröret i Lindö tunnel kommer att bli 11 meter brett och rymma två körfält i riktning mot Ekerö.

Det nya tunnelröret kommer att bli 148 meter långt.