Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framåt med bygget av bergtunnlarna under Lovö

Sedan vår nya entreprenör tillträdde den 1 september i år går vi in i ett intensivt skede för att spränga ut och bygga färdigt tunneldelarna på Lovö. Här får du en inblick i arbetet i de mittersta delarna av projekt E4 Förbifart Stockholm.

Arbetena med tunneldelarna på Lovö går in i ett intensivt skede under hösten. Arbeten startas upp av vår entreprenör som nyligen tillträdde och andra arbeten fortskrider. Personal utbildas inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Arbete både under och ovan jord

Under jord pågår sprängningsarbeten och efterföljande utlastning av det utsprängda berget. Vi spränger just nu vid flera olika platser under jord och sedan tillträdet har drygt 700 meter tunnel sprängts ut.
Ovan jord krossas det utsprängda berget till mindre storlek och färdas via ett transportband till det väntande fartyget för vidare transport till mottagningshamnar i regionen.

Läs mer om vårt nära 2 km långa transportband på södra Lovö

Sprängningsarbeten i fyra olika riktningar

Hösten 2018 påbörjades arbetena med själva huvudtunnlarna på Lovö-delen. Det är de tunnlar som man sedan kommer att köra i. Huvudtunnlarna sprängs ut från fyra håll; från norra Lovö i riktning mot både Lambarfjärden i norr och söderut mot södra delen av Lovö, samt från södra Lovö i riktning norrut och söderut mot Fiskarfjärden.
- I området kring Lovön pågår ett intensivt arbete både ovan och under jord, såväl dag som natt, säger Johan Lindskog, projektledare Trafikverket. Det känns riktigt bra att vi är igång igen med vår nya entreprenör.

Olika typer av tunnlar

Utöver huvudtunnlarna byggs också de ramptunnlar som ansluter trafikplatserna ovan jord med huvudtunnlarna under jord. Ramptunnlarna drivs i lutning ner till nivån för huvudtunnlarna, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. Totalt byggs fyra ramptunnlar, två ramper per trafikplats. I Tillflykten byggs den trafikplats som ansluter till tunnlarna norrut och norrifrån och i Edeby byggs den trafikplats som ansluter till tunnlarna söderut och söderifrån.

Våra arbetstider

Sprängningsarbeten får ske både dag och natt under norra Lovö. På södra delen får sprängningsarbeten endast ske mellan klockan 07-22. Andra arbeten som borrning, utlastning av berg och mindre kompletteringssprängningar får ske dygnet runt.

Störs du av våra arbeten? Läs mer här!

Såhär långt har vi kommit

Arbeten pågår längs hela sträckan mellan Kungens Kurva och Häggvik. Totalt arbetar vi oss framåt cirka 661 meter i genomsnitt per månad. Vi har sprängt ut cirka 67 procent av den totala bergtunneln (november 2020). Det är nästan 4 mil av de 6 mil bergtunnel som ska byggas. (Procentsatsen redovisar inte projektets totala färdigställande.)

Följ framdriften i projektet, ta del av våra kartor!