Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändringar i framkomligheten mellan Edeby och Kanton

I januari påbörjar vi arbeten på och invid Ekerövägen på sträckan mellan Edeby och strax innan Kanton. Ett körfält i riktning mot Stockholm tas i anspråk och ett körfält är därmed öppet i vardera riktningen.

I samband med att arbetena startar i den del av Ekerövägen som ligger närmast Stockholm påverkar vi omgivningen och framkomligheten även i detta område.

Till en början sker påverkan endast mellan Edeby och strax innan Kanton. Ju längre arbetena fortskrider desto längre blir sträckan som påverkas.

Arbetena som påbörjas i detta område i januari går ut på att förbereda inför att gång- och cykelvägen ska flyttas över till vägens högra sida i riktning mot Stockholm.

Den aktuella sträckan i närheten av Kanton

Det aktuella området som påverkas av arbetena som startas upp i januari. Sträckan mellan Edeby och strax innan Kanton påverkas i ett första skede.

Den rekommenderade hastigheten kommer fortsättningsvis att vara 70 km i detta område men vi ber dig som trafikant att vara extra uppmärksam när du passerar arbetsområdena och i synnerhet in- och utfarterna där tung trafik passerar.

För gång- och cykeltrafikanter sker ingen påverkan i detta skede.