Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Våra arbeten vid Ekerövägen i höjd med Edeby

Ekerövägen ska breddas med ett körfält för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö. För att kunna bygga om vägen i höjd med Edeby behöver vi leda om trafiken tillfälligt. Vi bygger därför just nu en tillfällig väg som tas i drift våren 2021.

När kommer trafiken att ledas om till den tillfälliga vägen?

Trafiken kommer att ledas om till den tillfälliga vägen under våren 2021. Omledningen planeras att vara i bruk under cirka ett år och hastigheten på denna sträcka kommer att vara 50 kilometer i timmen.

Den tillfälliga vägen kommer att bindas ihop med den tillfälliga väg som togs i bruk under våren 2020.

Hur kommer gång- och cykelvägen att påverkas?

Vi har under vintern börjat leda om gång- och cykeltrafiken etappvis. Även fortsättningsvis kommer gång- och cykelvägen att flyttas stegvis. Det kommer att påverka dig som gående eller cyklist men i dagsläget planerar vi endast för mindre omledningar. Vi uppmanar dig som går eller cyklar att vara extra uppmärksam på nya hänvisningar och omledningar.

Framtida omledningsväg (grön pil). Ekerövägen idag (blå pil). 

Mer information

Inför att vi leder om vägen kommer vi att informera på vår webbplats, via nyhetsbrev och via vår SMS-tjänst.

Läs mer om hur du prenumererar på vårt nyhetsbrev och SMS-tjänst här.